นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)

รองเสวกเอก นายจำนงราชกิจ นามเดิม : จรัล บุณยรัตพันธุ์ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง อดีตรองราชเลขาธิการ

นายจำนงราชกิจ
เกิด4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441
จรัล บุณยรัตพันธุ์
เสียชีวิต6 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (74 ปี)
คู่สมรสนางสาวเฉลิม ศุขปราการ
อาชีพข้าราชการ

ประวัติแก้ไข

นายจำนงราชกิจ เดิมชื่อ จรัล บุณยรัตพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 เป็นบุตรนายจ่าง และ นางวร บุณยรัตพันธุ์ มีพี่น้องเรียงตามลำดับดังนี้

 1. นางสาวระวิง บุณยรัตพันธุ์
 2. นางวรรณ เชาวนปรีชาลักษณ์ (วรรณ บุนนาค) ภรรยาหลวงเชาวนปรีชาลักษณ์
 3. ท้าวศรีสัจจา (สังวาลย์ บุณยรัตพันธุ์) (2438–2533)
 4. นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)
 5. พันตรีนายแพทย์เจริญ บุณยรัตพันธุ์ (2444–2539)
 6. นางสาวรวีวรรณ บุณยรัตพันธุ์
 7. หลวงดิฐการภักดี (จรูญ บุณยรัตพันธุ์) (2449–2540)
 8. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ ภรรยานายพงศ์ทอง ทองเจือ

ท่านได้สมรสกับ นางสาวเฉลิม ศุขปราการ (เฉลิม จำนงราชกิจ) บุตรีของร้อยตำรวจเอกหลวงสุขกิจจำนงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2476 มีบุตรชาย 1 คน คือ นายอำพน บุณยรัตพันธุ์ ซึ่งสมรสกับหม่อมหลวงสลีระพัฒน์ ลดาวัลย์ ธิดาหม่อมราชวงศ์สล้าง ลดาวัลย์(นายชิดหุ้มแพร) นายจำนงราชกิจ ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รวมศิริอายุ 74 ปี เศษ

การศึกษาแก้ไข

เริ่มเรียนที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เมื่ออายุ 5 ขวบ และโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์อีก 2ปี และเข้าเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนราชวิทยาลัย สมัยสายสวลีและสมัยบางขวาง เมื่อ พ.ศ. 2452-2459

การทำงานแก้ไข

ได้เข้ารับราชการในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สังกัดกรมมหรสพ อยู่ 2ปี จากนั้นโปรดเกล้าฯ ไปรับราชการในกรมราชเลขานุการในพระองค์ (สำนักราชเลขาธิการในปัจจุบัน ) ได้ปฏิบัติราชการจนถึงรัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2499 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ และดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการ ในปี พ.ศ. 2507 จนกำหนดเกษียณเนื่องจากสูงอายุแต่ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการจนถึงแก่อนิจกรรม กล่าวได้ว่าเป็นผู้ได้มีชีวิตการทำงานใต้พระบารมีติดต่อกันเป็นเวลานานที่สุด 4 รัชกาล รวมเวลากว่า 60 ปี

ยศและบรรดาศักดิ์แก้ไข

 • 16 มิถุนายน พ.ศ. 2460 มหาดเล็กวิเศษ รับพระราชทานเงินเดือนมหาดเล็กสำรองชั้นที่ 3 [1]
 • 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 ขุนชำนาญบรรณารักษ์ ถือศักดินา ๖๐๐[2]
 • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 นายจำนงราชกิจ หุ้มแพรวิเศษ ถือศักดินา ๕๐๐[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข