นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)

รองเสวกเอก นายจำนงราชกิจ นามเดิม จรัล บุณยรัตพันธุ์ (4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2442 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2515) ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง อดีตรองราชเลขาธิการ

รองเสวกเอก
นายจำนงราชกิจ
(จรัล บุณยรัตพันธุ์)

ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
เกิดจรัล บุณยรัตพันธุ์
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2442
จังหวัดพระนคร
เสียชีวิต6 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (73 ปี)
อาชีพข้าราชการ
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2455 – พ.ศ. 2515
คู่สมรสเฉลิม ศุขปราการ
บุตร1 คน
บิดามารดาจ่าง บุณยรัตพันธุ์
วร บุณยรัตพันธุ์

ประวัติแก้ไข

นายจำนงราชกิจ นามเดิม จรัล บุณยรัตพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 (นับแบบปัจจุบัน คือ พ.ศ. 2442) เป็นบุตรนายจ่าง และ นางวร บุณยรัตพันธุ์ มีพี่น้องเรียงตามลำดับดังนี้

 1. นางสาวระวิง บุณยรัตพันธุ์
 2. นางวรรณ เชาวนปรีชาลักษณ์ (วรรณ บุนนาค) ภรรยาหลวงเชาวนปรีชาลักษณ์
 3. ท้าวศรีสัจจา (สังวาลย์ บุณยรัตพันธุ์) (2438–2533)
 4. นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)
 5. พันตรีนายแพทย์เจริญ บุณยรัตพันธุ์ (2444–2539)
 6. นางสาวรวีวรรณ บุณยรัตพันธุ์
 7. หลวงดิฐการภักดี (จรูญ บุณยรัตพันธุ์) (2449–2540)
 8. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ ภรรยานายพงศ์ทอง ทองเจือ

ท่านได้สมรสกับ นางสาวเฉลิม ศุขปราการ (เฉลิม จำนงราชกิจ) บุตรีของร้อยตำรวจเอกหลวงสุขกิจจำนงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2476 มีบุตรชาย 1 คน คือ นายอำพน บุณยรัตพันธุ์ ซึ่งสมรสกับหม่อมหลวงสลีระพัฒน์ ลดาวัลย์ ธิดาหม่อมราชวงศ์สล้าง ลดาวัลย์(นายชิดหุ้มแพร) นายจำนงราชกิจ ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รวมศิริอายุ 74 ปี เศษ

การศึกษาแก้ไข

เริ่มเรียนที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เมื่ออายุ 5 ขวบ และโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์อีก 2ปี และเข้าเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนราชวิทยาลัย สมัยสายสวลีและสมัยบางขวาง เมื่อ พ.ศ. 2452-2459

การทำงานแก้ไข

ได้เข้ารับราชการในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สังกัดกรมมหรสพ อยู่ 2ปี จากนั้นโปรดเกล้าฯ ไปรับราชการในกรมราชเลขานุการในพระองค์ (สำนักราชเลขาธิการในปัจจุบัน ) ได้ปฏิบัติราชการจนถึงรัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2499 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ และดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการ ในปี พ.ศ. 2507 จนกำหนดเกษียณเนื่องจากสูงอายุแต่ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการจนถึงแก่อนิจกรรม กล่าวได้ว่าเป็นผู้ได้มีชีวิตการทำงานใต้พระบารมีติดต่อกันเป็นเวลานานที่สุด 4 รัชกาล รวมเวลากว่า 60 ปี

ยศและบรรดาศักดิ์แก้ไข

 • 16 มิถุนายน พ.ศ. 2460 มหาดเล็กวิเศษ รับพระราชทานเงินเดือนมหาดเล็กสำรองชั้นที่ 3 [1]
 • 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 ขุนชำนาญบรรณารักษ์ ถือศักดินา ๖๐๐[2]
 • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 นายจำนงราชกิจ หุ้มแพรวิเศษ ถือศักดินา ๕๐๐[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกรมมหาดเล็ก
 2. พระราชทานบรรดาศักดิ์ (หน้า ๒๒๑๔)
 3. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๙
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๑๔๐๑, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖๑ ง หน้า ๒๔๙๖, ๑๘ กันยายน ๒๔๘๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๐๕, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๑๐๔, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๖๓ ตอนที่ ๑๙ ง หน้า ๔๖๕, ๒ เมษายน ๒๔๘๙
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๙ ง หน้า ๒๐๔๙, ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชรุจิ เก็บถาวร 2022-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๔๕, ๒๖ มกราคม ๒๔๖๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ เก็บถาวร 2022-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓