นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ป.ช., ป.ม., ท.จ.ว. นามเดิม โนบุโกะ ทาคากิ อดีตอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain (สายฝน), Near Dawn (ใกล้รุ่ง), Lullaby (ค่ำแล้ว)

นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา.jpg
เกิด17 กันยายน พ.ศ. 2455
รัฐโรดไอแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เสียชีวิต26 มีนาคม พ.ศ. 2533 (78 ปี)
สัญชาติญี่ปุ่น-อเมริกัน
มีชื่อเสียงจากอดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คู่สมรสหม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
บุตรหม่อมหลวงประจักษศิลป ทองใหญ่
หม่อมหลวงนีลนารา ชิโมมุระ
หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงสุนทรานี ทองใหญ่

ประวัติแก้ไข

ท่านผู้หญิงนพคุณเกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2455 ณ มลรัฐโรดไอแลนด์ (Rhode Island) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นธิดาของนายโรกุจิโร ทาคากิ ชาวญี่ปุ่น กับ นางลูลู์เบล วินนี ชาวอเมริกันเชื้อสายไอริช ท่านเติบโตในเมืองอีธากา รัฐนิวยอร์ก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชารองครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ที่ซึ่งท่านได้พบกับคู่สมรสชาวไทยคือ หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ โอรสของ พลตรี หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ และหม่อมลุดมิลา ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ลุดมิลา อิวานอฟนา บาร์ซูคอฟ) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรในสมัยของจอมพลถนอม กิตติขจร มีบุตรธิดา 4 คน คือ

ศาสตรจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ท่านเป็นผู้มีความสามารถทางภาษาอย่างยิ่ง และมีอัธยาศัยที่ดี มีความจงรักภักดีกับการรับราชการสูงสุด และมีคติประจำใจว่า ยิ่งได้รับเกียรติยศสูงขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องทำงานให้สมกับเกียรติยศมากขึ้นเท่านั้น ท่านยังเป็นสตรีคนแรกของไทยที่เป็นศาสตราจารย์อีกด้วย

ศาสตรจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จึงใช้คำนำหน้าท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงนพคุณถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2533 สิริอายุ 78 ปี โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2533

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 79, ตอน 46, 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2505, หน้า 1249