เกี่ยวกับเสียงนี้ เพลงพระราชนิพนธ์ แว่ว หรือ เกี่ยวกับเสียงนี้ Echo เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๑ ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวาย เพลงนี้วงดนตรีสุนทราภรณ์นำออกบรรเลงเป็นครั้งแรกในงานสังคีตมงคล ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙

เกี่ยวกับเสียงนี้ (เพลงบรรเลง)

เกี่ยวกับเสียงนี้ เพลงพระราชนิพนธ์ Echo เกี่ยวกับเสียงนี้ (เพลงบรรเลง) แก้ไข

คำร้อง: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Echo - of a sweet melody
of tender love
keeps bringing memory
from heaven above.
Soft lights - Gliding through empty space
'yond cloudy skies,
remind me of your dear face
and lovelight in your eyes.
How - I long to be with you
Once again.
Hope - and pray, oh yes I do,
all in vain.
Our Song - of it is nothing left
but the echo.
Though time is unforgiving
I know
Our love will
Linger on
For eternity.

เกี่ยวกับเสียงนี้ เพลงพระราชนิพนธ์ แว่ว แก้ไข

คำร้อง: ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

เพลงแว่วแผ่วกังวาน
หวานใดปานเพลงรักระรื่น
กลับคะนึงถึงวันคืน
เคยชิดชื่นอุรา
แสงนวลประกายฉาย
ผ่านฟ้าครามแลอร่ามตา
เปรียบดวงพักตร์ผ่องเพียงจันทรา
นวลแสงแววตาประกาย
หวังประสบ
ฉันยังอยากพบเธอไม่วาย
รักมิหน่าย
รักเราสุดหมายแลสุดหวัง
ร้าวรอนเพลงสะท้อน
แต่สำเนียงเพียงแผ่วแผ่วดัง
โลกเรานี้ที่แท้ไม่มียืนยัง
แต่ความรักเราจีรังคงคู่ฟ้ายั่งยืน

มีเดียแก้ไข

  Echo
  noicon
  Echo (บรรเลง)
  noicon
  คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  แว่ว
  คำร้อง : ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร