พระนางภารตี หรือ เป็นที่รู้จักและเคารพบูชาในไทยในชื่อของแม่พระพาย (อังกฤษ: Bharati,สันสกฤต: देवी स्वास्थी,) หรือ พระนางสวาตี (อังกฤษ: Svasti )หรือ พระนางลหรี (อังกฤษ: Lehari )เป็น เทพธิดาในศาสนาฮินดู โดยเป็นเทพีแห่งลม และเป็นเทพชายาของพระวายุเทพเจ้าแห่งลมในศาสนาฮินดู .[2]นอกจากนี้ พระนางยังได้รับการกล่าวถึงชื่อในฐานะสักขีพยานในการทำบุญและกรวดน้ำต่างๆของชาวพุทธร่วมกับเทพบุตรและเทพธิดาต่างๆของคติฮินดูเช่นพระนางสวาหา พระนางคงคา ด้วย..[3] [4] [5] [6] [7]

พระนางภารตี
แม่พระพาย
เทพีแห่ง ลม การสมรส
ชื่อในอักษรเทวนาครีदेवी स्वास्थी
ส่วนเกี่ยวข้องเทพธิดา
เทพคณะปัญจภูตะ
พระนางเทราปตี( อวตารจากเทวดาในมหาภารตะ)
วิมานปาวันโลก (อังกฤษ: Pawanloka)
อาวุธธงสีขาว, วาลวีชนี,ดอกบัว
พาหนะกวาง,แอนทิโลป,ม้าวลาหก,ราชรถเทียมม้า ๑,๐๐๐ ตัว,ราชรถเทียมกวาง
คู่ครองพระพายุ[1]

ในศาสนาฮินดูแก้ไข

 
พระพาย เทพเจ้าแห่งลม พระสวามีของพระนางภารตีเทวรูปโคปาลวนเศวรนครกาฐมาณฑุ.

ในฐานะที่เป็นเทพธิดาพระนางถือเป็นศักติของพระพาย ในคัมภีร์ ปุราณะและมหาภารตะ ของศาสนาฮินดู พระนางเป็นผู้อวตารเป็นพระนางเทราปตี ชายาของห้าพี่น้องราชวงศ์ปาณฑพ.[8] [9][10][11][12]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข