แอนทิโลป (อังกฤษ: antelope, /ˈæn(t)əˌloʊp/, แอนทะโลพ) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ในหลายสกุล ในอันดับสัตว์กีบคู่ ในวงศ์วัวและควาย (Bovidae)

ภาพวาดของส่วนหัวและเขาของแอนทิโลปหลายชนิด

โดยทั่วไปแล้วแอนทิโลปมีลักษณะคล้ายกับกวางซึ่งเป็นสัตว์กีบคู่เหมือนกันและอยู่ในวงศ์กวาง (Cervidae) และคำนิยามในพจนานุกรมก็มักจะระบุเช่นนั้นว่า แอนทิโลปเป็นสัตว์จำพวกเนื้อและกวางชนิดที่มีเขาเป็นเกลียว หรือบางทีก็แปลว่า ละมั่ง[1] แต่ที่จริงแล้วแอนทิโลปมิใช่กวาง แม้จะมีรูปร่างภายนอกคล้ายคลึงกันก็ตาม แต่แอนทิโลปเป็นสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับวัวหรือควาย, แพะ หรือแกะ เนื่องจากจัดอยู่ในวงศ์เดียวกัน ซึ่งลักษณะสำคัญของสัตว์ในวงศ์นี้ คือ เขามีลักษณะโค้งเป็นเกลียว แต่ข้างในกลวง และมีถุงน้ำดี[2]

แอนทิโลปกระจายพันธุ์ไปในแอฟริกาและยูเรเชีย แต่ไม่พบในประเทศไทย โดยสัตว์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นแอนทิโลปได้ในประเทศไทย ได้แก่ เลียงผา และกวางผา ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ตามภูเขาสูง พบเห็นตัวได้ยาก[3]

คำว่า แอนทิโลป ปรากฏครั้งแรกในภาษาอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1417 โดยได้รับมาจากภาษาฝรั่งเศสเก่า หรืออาจจะมาจากภาษากรีกคำว่า "anthos" ซึ่งหมายถึง "ดอกไม้" และ "ops" ที่หมายถึง "ตา" อาจหมายถึง "ตาสวย" หรือแปลได้ว่า "สัตว์ที่มีขนตาสวย" แต่ในระยะต่อมาในเชิงศัพทมูลวิทยาคำว่า "talopus" และ "calopus" มาจากภาษาละตินในปี ค.ศ. 1607 ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกสัตว์จำพวกกวาง[4]

แอนทิโลปมีประมาณ 90 ชนิด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา มี 30 สกุล กระจายไปในวงศ์ย่อยต่าง ๆ เช่น Alcelaphinae, Antilopinae, Hippotraginae, Reduncinae, Cephalophinae, Bovinae รวมถึงอิมพาลา บางครั้งก็ถูกเรียกว่าแอนทิโลปบ้างเหมือนกัน

อ้างอิง

แก้
  1. พจนานุกรมแปลอังกฤษ-ไทย จากสนุกดอตคอม
  2. [https://web.archive.org/web/20110515031516/http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000046070 เก็บถาวร 2011-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ท่องแอฟริกาใต้ (3)/ โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ จากผู้จัดการออนไลน์]
  3. หน้า 59-60, สัตว์สวยป่างาม โดย ชมรมนิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์และจำหน่ายโดย โอเดี่ยนสโตว์ กรุงเทพฯ (พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม, 2518)
  4. Antelope". Dictionary.com. Online Etymology Dictionary. Douglas Harper, Historian. Accessed 1 September 2008.