สวาหา

(เปลี่ยนทางจาก แม่พระเพลิง)

สวาหา (สันสกฤต: स्वाहा หรือ สวาหะ เป็นคำศัพท์ที่พบในศาสนาฮินดูแปลว่า "กล่าวดีแล้ว" ("well said") เป็นคำกล่าวเมื่อจบมนตร์[2] ในภาษาทิเบต แปลคำว่าสวาหาว่า "แล้วจึงเป็นสิ่งนั้น" ("so be it") และมักออกเสียงว่า "โซฮา" (soha) มากกว่า นอกจากนี้ในฤคเวทยังแปลว่า "การถวายบูชา" (แด่พระอัคนีหรือพระอินทร์)

พระแม่สวาหา
เทพีแห่งไฟและ นรก ชีวิตหลังความตาย แม่ ชีวิต การสมรส
Agni and consort.jpg
จิตรกรรม พระอัคนี (ขวา) และ พระนางสวาหา (ซ้าย)
ชื่อในอักษรเทวนาครีस्वाहा
ส่วนเกี่ยวข้องเทวีในศาสนาฮินดู
ปัญจภูต
วิมานอัคนิโลก
พาหนะแกะ,แพะ,แรด,ระมาด,ราชรถอัคนีสีทองเทียมม้าอัคนีสีแดง
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองพระทักษะ[1]
บิดา-มารดา
พี่น้องพระสตี

ในทางบุคลาธิษฐาน (personification) ในศาสนาฮินดู ยังถือเป็นเทวีองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู เป็นชายาของพระอัคนี เทพเจ้าแห่งไฟ


ในศาสนาฮินดูแก้ไข

 
พระอัคนี เทพเจ้าแห่งไฟ พระสวามีของพระนางสวาหา.

ในฐานะที่เป็นเทวี พระนาม สวาหา ในฤคเวทอาจหมายถึง "เครื่องบูชา" ที่ส่งผ่านไป ในบางปุราณะ พระนางเป็นหนึ่งในเทพมารดาผู้ดูและอุมถัมป์ของพระขันทกุมารก่อนส่งถวายคืนพระปารวตี และยังเป็นเทพมารดาของนางอาคเนยี (आग्नेयी) ธิดาของพระอัคนี และได้รับการยกย่องว่าเป็นบุตรีของท้าวทักษะและนางประสูติ และเป็นภคินีต่างมารดาของพระสตี (อดีตชาติของพระปารวตี) นอกจากนี้พระนางถือเป็นประธานในการบูชาในพิธีโดยเฉพาะพิธีโหมกูณฑ์และยัชญะ โดยคำว่า 'สวาหา' นั้นถูกเปล่งออกมาในระหว่างการสังเวย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://vedicgoddess.weebly.com/goddess-vidya-blog/svaha-the-wife-of-fire
  2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1186