เทวดาในศาสนาฮินดู

เทพเจ้าฮินดูมีหลายองค์ โดยทั่วไปเรียกเทพผู้ชายว่าเทวดา (สันสกฤต: देवता) ส่วนเทพผู้หญิงเรียกว่าเทวี (สันสกฤต: देवी)[1][2][3][4][5][6][7]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary” Etymologically and Philologically Arranged to cognate Indo-European Languages, Motilal Banarsidass, page 492
  2. Encyclopaedia Britannica - Deva
  3. Encyclopedia of Ancient Deities by Charles Russell Coulter, Patricia Turner. Pg.147
  4. George Williams (2008), A Handbook of Hindu Mythology, Oxford University Press, ISBN 978-0195332612, pages 90, 112
  5. Wash Edward Hale (1999), Ásura in Early Vedic Religion, Motilal Barnarsidass, ISBN 978-8120800618, pages 5-11, 22, 99-102
  6. Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary” Etymologically and Philologically Arranged to cognate Indo-European Languages, Motilal Banarsidass, page 121
  7. Encyclopædia Britannica

ดูเพิ่มแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ เทวบุรุษ(ศาสนาฮินดู)