เกียรติศักดิ์ ส่องแสง

ระวังสับสนกับ พรศักดิ์ ส่องแสง

เกียรติศักดิ์ ส่องแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[1] อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เกียรติศักดิ์ ส่องแสง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 ธันวาคม พ.ศ. 2508 (54 ปี)
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

เกียรติศักดิ์ ส่องแสง เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ที่อำเภอตระการพืชผล[2] จังหวัดอุบลราชธานี[3] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา ปริญญาเอกสาขาการทดสอบและประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงานแก้ไข

ทำงานด้วยการเริ่มรับราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2532 ต่อมาได้โอนมารับราชการเป็นนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในปี พ.ศ. 2537 จากนั้นในปีถัดมาได้โอนไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ และย้ายมาประจำที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

งานการเมืองแก้ไข

เกียรติศักดิ์ ส่องแสง ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี เขต 4 แต่แพ้ให้กับว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี จากพรรคเพื่อไทย[4]แต่ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 ปทุมธานี พ.ศ. 2555 แทน ว่าที่ ร.ต. สุเมธ ที่ลาออกไปลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 ดร.เกียรติศักดิ์ สามารถเอาชนะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย[5] และนับเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบหลายปีของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ดังกล่าว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดปทุมธานี นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง พรรคประชาธิปัตย์)
  2. เสียงชนบทไทย, รายการ: พุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทางบลูสกายแชนแนล
  3. เกียรติศักดิ์ ส่องแสง ชนะเลือกตั้งส.ส.ปทุม
  4. ผลการเลือกตั้ง
  5. ล็อกถล่ม! เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 ปทุมฯ "ปชป." ชนะ "พท." ผู้สมัครเพื่อไทยยอมรับ โอดคนใช้สิทธิน้อย
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒๐๑

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข