นายอารยะ ชุมดวง อดีตเลขาธิการพรรคมวลชน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคปวงชนชาวไทย

อารยะ ชุมดวง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา
คู่สมรส วาสนา ชุมดวง

ประวัติแก้ไข

อารยะ ชุมดวง เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2498 สำเร็จการศึกษา สาขาการปกครอง จากวิทยาลัยเคอร์รี่ สหรัฐอเมริกา สมรสกับนางวาสนา ชุมดวง

การทำงานแก้ไข

อารยะ ชุมดวง ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคปวงชนชาวไทย สมัยที่สอง ในปี พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย สมัยที่สาม ในปี พ.ศ. 2535/2 และสมัยที่สี่ พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคมวลชน อารยะ ชุมดวง เคยเป็นเลขาธิการพรรคมวลชน ในช่วงที่มีร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง เป็นหัวหน้าพรรค และเป็น 1 ใน 2 ส.ส.ของพรรคมวลชน ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2539 ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 5 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 นายอารยะ ได้ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสุโขทัย แต่พ่ายให้แก่นายมนู พุประเสริฐ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ได้มีการกล่าวหาว่านายอารยะ เกี่ยวข้องกับการยิงปืนใส่บ้านผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเขาปฏิเสธ[1]

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข