ชุดตัวอักษรอูรดู

(เปลี่ยนทางจาก อักษรอูรดู)

ชุดตัวอักษรอูรดู เป็นระบบการเขียนที่เขียนจากขวาไปซ้าย ใช้เขียนภาษาอูรดู โดยปรับปรุงมาจากอักษรเปอร์เซีย ที่พัฒนามาจากอักษรอาหรับ มีอักษร 38 ตัว อักษรอูรดูจะนิยมเขียนแบบ นาสตาลิกในขณะที่ อักษรอาหรับโดยทั่วไปจะเขียนแบบ นาสค์

ชุดตัวอักษรอูรดู
Zaban urdu mualla.png
ตัวอย่างการเขียนภาษาอูรดูของคำว่า: Zabān-e-Urdū-e-mo'alla
ชนิดอักษรไร้สระ
ภาษาพูดภาษาอูรดู, ภาษาบัลติ, ภาษาบูรุศซัสกี และอื่น ๆ
ช่วงยุค??
ระบบแม่
ช่วงยูนิโคดU+0600 to U+06FF

U+0750 to U+077F
U+FB50 to U+FDFF

U+FE70 to U+FEFF
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด

โดยทั่วไป การถอดอักษรอูรดูมาเป็นอักษรโรมัน จะขาดหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆที่เขียนด้วยอักษรละติน สถาบันภาษาแห่งชาติ แห่ง ปากีสถาน ได้พัฒนาระบบสำหรับเสียงที่ไม่พบในภาษาอังกฤษ แต่จะเหมาะสมกับผู้ที่รู้ภาษาอูรดู ภาษาอาหรับหรือภาษาเปอร์เซียมากกว่า

ประเทศที่มีผู้พูดภาษาอูรดูได้แก่:
อัฟกานิสถาน, บาห์เรน, บังกลาเทศ, บอตสวานา, ฟิจิ, เยอรมัน, กายอานา, อินเดีย, มาลาวี, มอริเชียส, เนปาล, นอร์เวย์, โอมาน, กาตาร์, ซาอุดิอาระเบีย, แอฟริกาใต้,ปากีสถาน,สหรัฐอาหรับ, สหราชอาณาจักรและแซมเบีย[1]

ประวัติแก้ไข

ภาษาอูรดูได้แยกต่างหากออกจาก ภาษาฮินดูสตานีหลังการแบ่งแยกอินเดีย ความแตกต่างที่สำคัญคือมีอิทธิพลของภาษาเปอร์เซียที่เป็นภาษาราชการในสมัยราชวงศ์โมกุลมาก และเป็นภาษากลางก่อนการเข้ามาของอังกฤษ อักษรมาตรฐานสำหรับภาษาอูรดูดัดแปลงมาจากอักษรเปอร์เซียเพื่อให้เหมาะสมกับการออกเสียงของภาษาฮินดูสตานี

ก่อนที่จะประดิษฐ์ พิมพ์ดีดภาษาอูรดู ใน พ.ศ. 2454 หนังสือพิมพ์ภาษาอูรดูจะตีพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรที่เรียกกาติบหรือคุช-นาเวส หนังสือพิมพ์ Daily Jang ในปากีสถานเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอูรดูฉบับแรกที่ใช้การประมวลผลคำด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนแบบนัสตาลิก ในปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ วารสารที่ใช้อักษรอูรดูจะใช้คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น

อักษรแก้ไข

ต่อไปนี้เป็นรายชื่ออักษรอูรดู และการออกเสียง
อักษรอูรดู เสียงในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการออกเสียง

 
อักษรอูรดู แสดงชื่อที่เขียนด้วยอักษรเทวนาครีและอักษรละติน
อักษร ชื่ออักษร ถอดอักษร IPA
ا alif
ب be b /b/
پ pe p /p/
ت te t /t̪/
ٹ ṭe /ʈ/
ث se s /s/
ج jīm j /d͡ʒ/
چ che ch /t͡ʃ/
ح baṛī he h /h/
خ khe kh /x/
د dāl d /d̪/
ڈ ḍāl /ɖ/
ذ zāl dh /z/
ر re r /r/
ڑ ṛe /ɽ/
ز ze z /z/
ژ zhe zh /ʒ/
س sīn s /s/
ش shīn sh /ʃ/
ص su'ād /s/
ض zu'ād /z/
ط to'e t /t/
ظ zo'e /z/
ع ‘ain ' -
غ ghain gh /ɣ/
ف fe f /f/
ق qāf q /q/
ک kāf k /k/
گ gāf g /ɡ/
ل lām l /l/
م mīm m /m/
ن nūn n /n/
و vā'o v, o, or ū /ʋ/, /oː/, /ɔ/ or /uː/
ہ, ﮩ, ﮨ choṭī he h /h/
ھ do chashmī he h /ʰ/
ء hamza ' /ʔ/
ی ye y, i /j/ or /iː/
ے bari ye ai or e /ɛː/, or /eː/

สระแก้ไข

สระในภาษาอูรดูจะแสดงด้วยพยัญชนะ แม้ว่าจะทำให้สับสนได้ แต่บริบทจะช่วยให้เข้าใจเสียงที่ถูกต้องได้

ตารางสระแก้ไข

อักษรโรมัน ออกเสียง รูปท้าย รูปกลาง รูปต้น
a /ə/      
ā /aː/      
i /ɪ/      
ī /iː/      
u /ʊ/      
ū /uː/      
e /eː/      
ai /ɛ/      
o /oː/      
au /ɔ/      

สระเสียงสั้นแก้ไข

สระเสียงสั้น (อะ "a", อิ "i", อุ"u") แสดงด้วยเครื่องหมายบนและล่างตัวอักษร

Vowel Name Transcription IPA
بَ zabar ba /ə/
بِ zer bi /ɪ/
بُ pesh bu /ʊ/

อลิฟแก้ไข

อลิฟ (ا) เป็นอักษรตัวแรกของอักษรอุรดู และใช้เป็นสระ ในตำแหน่งต้นคำ อลิฟ ใช้แทนทั้งสระเสียงสั้น เช่น اب อับ ab, اسم อิสมism, اردو อุรดูurdū แต่ถ้า อลิฟ (ا) ตามด้วย wā'o (و) หรือ ye (ی) จะแสดงสระเสียงยาว ถ้า wā'o (و) หรือ ye (ی) ตัวเดียวอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นจะเป็นพยัญชนะ

อลิฟมีหลายรูปแบบ เรียกalif madd (آ). ใช้แทนสระเสียงยาว อา "ā" ที่ต้นคำ เช่น آپ อาบ āp, آدمی อาดมิ ādmi. ตอนกลางหรือท้ายคำ สระอาแทนด้วย อลิฟ (ا), เช่น بات บาต bāt, آرام อาราม ārām

วาวแก้ไข

Wā'o ใช้แสดงสระ อู "ū", โอ "o" และ ออ "au" ([uː], [oː], และ [ɔ]), และใช้แทนเสียง [ʋ].

เยแก้ไข

เยมีสองรูป : choṭī ye และ baṛi ye.

Choṭī ye (ی) ใช้เหมือนในภาษาเปอร์เซีย ใช้แทนสระเสียงยาว อี "ī" และพยัญชนะ "y".

Baṛī ye (ے) ใช้แทนสระ เอ "e" และ แอ "ai" (/eː/ และ /æː/). Baṛī ye ใช้เขียนเมื่ออยู่ท้ายคำ

การใช้อักษรพิเศษแก้ไข

เสียงรีโทรเฟล็กซ์แก้ไข

พยัญชนะรีโทรเฟล็กซ์(เช่นเสียงวรรค ฏะ ในภาษาบาลี) ไม่พบในอักษรเปอร์เซีย และสร้างขึ้นฉพาะภาษาอูรดู โดยเขียน ط (to'e) เพนือพยัญชนะที่เกิดจากฟัน (dental consonant หรือวรรค ตะ ในภาษาบาลี)

อักษร ชื่อ IPA
ٹ ṭe [ʈ]
ڈ ḍāl [ɖ]
ڑ aṛ [ɽ]

Do chashmī heแก้ไข

do chashmī he (ھ)ใช้กับศัพท์ดั้งเดิมในภาษาฮินดูสตานี โดยแทนเสียงพยัญชนะมีลม

ปริใรรต IPA
بھا bhā [bʱɑː]
پھا phā [pʰɑː]
تھا thā [t̪ʰɑː]
ٹھا ṭhā [ʈʰɑː]
جھا jhā [d͡ʒʱɑː]
چھا chā [t͡ʃʰɑː]
دھا dhā [dʱɑː]
ڈھا ḍhā [ɖʱɑː]
‎ڑھا ṛhā [ɽʱɑː]
کھا khā [kʰɑː]
گھا ghā [ɡʱɑː]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิตำรา มีคู่มือ ตำรา หรือวิธีการเกี่ยวกับ:
Urdu
อักษรอาหรับ
ه
ประวัติอักษรอาหรับ
เครื่องหมายการออกเสียง
ฟัตฮะฮ์ · กัสเราะฮ์ · ء ·ฎ็อมมะฮ์
เลขอาหรับ