หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร

พลโท หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร (29 เมษายน 2429 - 30 กรกฎาคม 2495) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ กับหม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยุธยา และเป็นพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลโท หม่อมเจ้า
อมรทัต กฤดากร
ป.ม., ท.จ., ย.ร., ป.ป.ร.2
สมุหราชองครักษ์
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน 2469 – 28 กุมภาพันธ์ 2471
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้า พลเอก เจ้าพระยารามราฆพ
ถัดไป พลเอก พระยาเทพอรชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 เมษายน พ.ศ. 2429
เสียชีวิต 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 (66 ปี)
บิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
มารดา หม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยุธยา
คู่สมรส หม่อมพร้อมสุพิน
หม่อมอู๊ด
บุตร 4 คน
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้ กรมราชองครักษ์
กองทัพบกสยาม
ยศ RTA OF-8 (Lieutenant General).svg พลโท

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร หรือที่ชาววังขานพระนามว่า ท่านชายตาป่อง ประสูติเมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2429 ในช่วงที่พระบิดาดำรงตำแหน่งอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำพระราชวังเซนต์เจมส์ โดยเริ่มศึกษาที่โรงเรียนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ เมื่อกลับประเทศไทยได้เข้าเป็นนายทหารเหล่าปืนใหญ่ ดำราชตำแหน่งราชองครักษ์ ปลัดกรมเสนาธิการทหารบก และรับราชการในต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกา

 
หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอัครราชทูตพิเศษประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หม่อมเจ้าอมรทัต ได้เป็นคณะทูตทหารในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมสันติภาพ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชย์ จึงได้แต่งตั้งเป็นสมุหราชองครักษ์ ในปี พ.ศ. 2469[1] และด้วยความสนิทสนมกับราชสำนักยุโรป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สนองพระเดชพระคุณด้านวางระเบียบราชการในพระราชสำนัก โดยเฉพาะในส่วนที่ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ และแบบแผนในการรับรองคณะทูตานุทูต

เมื่อปี พ.ศ. 2471 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แล้วย้ายมากรุงปารีส ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตพิเศษผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเดรลันดส์ อิตาลี สเปน และเปอร์ตุเกส และเป็นอัครราชทูตพิเศษผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์[2] ในเวลาต่อมา จนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้ถูกปลดออกจากราชการ[3]

หม่อมเจ้าอมรทัต ทรงมีบุตรและธิดา 4 คน เกิดจากหม่อมพร้อยสุพิณและหม่อมอู๊ด ได้แก่

 1. หม่อมราชวงศ์หญิงไพเราะ กฤดากร
 2. หม่อมราชวงศ์หญิงเพลินจิตร์ กฤดากร
 3. หม่อมราชวงศ์พงศ์อมร กฤดากร
 4. หม่อมราชวงศ์หญิงสุทัศนีย์ กฤดากร

พลโทหม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร ประชวรด้วยโรคหืดและพระหทัยพิการ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 สิริพระชันษาได้ 66 ปี

พระยศทหารแก้ไข

 • พันเอก
 • 9 เมษายน พ.ศ. 2467 พลตรี[4]
 • พลโท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

 • พ.ศ. 2476 - เครื่องอิสริยาภรณ์มงกุฎเบลเยี่ยม ชั้นที่ 1 (Grand' Oroix de la Couronne)[9]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 เมษายน 2469 ประกาศตั้งสมุหราชองครักษ์http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/A/1.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศตั้งอัครราชทูตhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/48.PDF
 3. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า. กรุงเทพ : [ม.ป.พ.], พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555. 154 หน้า. ISBN 9786169092605
 4. พระราชทานยศ
 5. ข่าวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2471 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 45 หน้า 2364
 6. ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2471.PDF
 7. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 43 หน้า 3124 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3120.PDF
 8. พระราชทานเข็มราชการในพระองค์ (สำหรับเหรียญดุษฎีมาลา) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 45 หน้า 1412 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2471
 9. แจ้งความเรื่อง ให้ประดับตราต่างประเทศhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/3322.PDF