เหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรป

เหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรป เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในความกล้าหาญ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2461 สำหรับพระราชทานแก่ ทหาร และ อาสาสมัครผู้ไปพระราชสงครามในทวีปยุโรป คือสงครามโลกครั้งที่ 1 ปัจจุบันพ้นสมัยการพระราชทานแล้ว

เหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรป
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
ประเภทเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทบำเหน็จความกล้าหาญ
วันสถาปนาพ.ศ. 2461
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
แพรแถบ
ผู้สมควรได้รับทหารและอาสาสมัครผู้ไปพระราชสงครามในทวีปยุโรป
สถานะพ้นสมัยพระราชทาน
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ล้มเลิกพ.ศ. 2497
สถิติการมอบ
รายแรกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร
21 กันยายน พ.ศ. 2462
รายล่าสุด21 กันยายน พ.ศ. 2462
ทั้งหมด920 ราย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญปราบฮ่อ
รองมาเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ประวัติ แก้

เหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรป สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2461 สำหรับพระราชทานแก่ ทหารและอาสาสมัครผู้ไปพระราชสงครามในทวีปยุโรป คือสงครามโลกครั้งที่ 1

ลักษณะของเหรียญ แก้

เป็นเหรียญเงินทรงกลม ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพักตร์เสี้ยว มีอักษรที่ริมขอบว่า รามาธิปติสฺยามินฺโท วชิราวุธวิสฺสุโต ด้านหลังมีรูปพระมหาวชิราวุธมีรัศมี พานรองสองชั้น มีฉัตรสองข้าง และมีอักษรที่ริมขอบว่า งานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรป พระพุทธศักราช 2461 ห้อยกับแพรแถบสีเลือดหมู มีริ้วสีดำสองข้าง กว้าง 3.5 เซนติเมตร

เหรียญนี้มีชั้นเดียว ไม่มีประกาศนียบัตร ใช้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย