มาลินีมงคล อมาตยกุล

มาลินีมงคล อมาตยกุล (เดิม: หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล; ประสูติ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงหยอย เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านหญิง
มาลินีมงคล อมาตยกุล
หม่อมเจ้ามาลินีมงคล อมาตยกุล.jpg
เกิดหม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล
24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 (80 ปี)
วังลดาวัลย์ จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
คู่สมรสรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณ อมาตยกุล
บิดามารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

ประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงหยอย เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ที่วังลดาวัลย์ (ปัจจุบันเป็นที่ทำการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) มีโสทรอนุชาและโสทรขนิษฐาสี่องค์ คือปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (เดิม: หม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล) หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล, หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล

หม่อมเจ้ามาลินีมงคลทรงศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และต่อชั้นมัธยมที่เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับหม่อมเจ้าจันทรจรัสศรี ยุคล, หม่อมเจ้าภุมรีภิรมย์ ยุคล และหม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล เชษฐภคินีและขนิษฐา โดยต้องเสด็จไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่เพรอัลพินาก่อนหนึ่งปี หลังจากนั้นจึงทรงศึกษาในสาขาที่แต่ละองค์สนทัย หม่อมเจ้ามาลินีมงคลทรงศึกษาวิชาอนุบาล ทั้งสี่องค์เป็นนักเรียนในพระอุปการะของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน การที่ทรงศึกษาอยู่ที่โลซาน ก็ทำให้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ บ่อย ๆ

ชีวิตส่วนองค์แก้ไข

หม่อมเจ้ามาลินีมงคลทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2512 เพื่อสมรสกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณ อมาตยกุล สูตินรีแพทย์และอาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นแพทย์ประจำครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 27 ปี สามีก็ถึงแก่กรรม

มาลินีมงคลกลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนอนุบาลยุคลธร โดยปัทมนรังษี เสนาณรงค์ เป็นผู้จัดการ โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา เมื่อแรกตั้งอยู่บริเวณวังของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ย่านสุขุมวิท ภายหลังย้ายมาที่ถนนกรุงเทพกรีฑา โดยย้ายตามกันมาทั้งวัง เมื่อปี พ.ศ. 2534

ปัจจุบันมาลินีมงคลวางมือจากงานโรงเรียน โดยมีภาคิไนย คือปัทมวดี เสนาณรงค์ (ธิดาของปัทมนรังษี เสนาณรงค์) เป็นผู้สืบทอดกิจการ

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข