จันทรจรัสศรี ไพบูลย์เลิศ

จันทรจรัสศรี ไพบูลย์เลิศ (เดิม: หม่อมเจ้าจันทรจรัสศรี ยุคล; 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงเล็ก เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่ฟองจันทร์ ศิริวัติ (เดิม: เจ้าฟองจันทร์ อินทขัติย์ ธิดาของเจ้าน้อยอินทร์ถา อินทขัติย์ กับเจ้าแม่บัวจิ๋น อินทขัติย์) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 มีโสทรขนิษฐาหนึ่งองค์ คือภุมรีภิรมย์ เชลล์ (เดิม: หม่อมเจ้าภุมรีภิรมย์ ยุคล) มีขนิษฐาและอนุชาต่างมารดาห้าองค์ และมีน้องสาวต่างบิดาหนึ่งคน ชื่อ เพียงจันทร์ ภูมมะภูติ

จันทรจรัสศรี ไพบูลย์เลิศ
เกิดหม่อมเจ้าจันทรจรัสศรี ยุคล
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2480
เสียชีวิต17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (68 ปี)
คู่สมรสประพันธุ์ ไพบูลย์เลิศ
บุตร2 คน
บิดามารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ฟองจันทร์ ศิริวัติ

หม่อมเจ้าจันทรจรัสศรีได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2508 เพื่อสมรสกับประพันธุ์ ไพบูลย์เลิศ มีโอรสธิดาสองคน[1] ได้แก่

  1. คัจฉพงศ์ ไพบูลย์เลิศ
  2. สกลกาจ ไพบูลย์เลิศ

จันทรจรัสศรีเคยถวายงานแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอดีตประธานโรงพยาบาลรักษาใจ วังกาบรางธรรมสถาน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ มูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการสาธารณกุศล ด้านการศึกษา และพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย อีกด้วย[2]

จันทรจรัสศรี ไพบูลย์เลิศ สิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สิริชันษา 68 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  2. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล"http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135336.PDF