หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล

พันตรี หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล พระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์และหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา ในขณะที่พระบิดาดำรงตำแหน่งข้าหลวงข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว (มณฑลอีสาน)

หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล

หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ15 ธันวาคม พ.ศ. 2445
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
สิ้นชีพิตักษัย22 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 (78 ปี) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พระบุตรหม่อมราชวงค์เรืองรำไพ ชุมพล หม่อมราชวงค์หทัยธานี ชุมพล
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลชุมพล
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
พระมารดาหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา

พระประวัติ แก้

พันตรี หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล พระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์และหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา บุตรีในท้าวไชยบุตร (บุดดี บุญรมย์) หลานเจ้าราชบุตรสุ่ย เจ้าเมืองอุบลราชธานี [1] ประสูติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ทรงมีพระพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีที่ร่วมหม่อมมารดา 4 พระองค์ คือ

 1. หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร ชุมพล (มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงจิรบุญญ์ณี)
 2. หม่อมเจ้าฐิติศักดิ์วิบูลย์ ชุมพล
 3. หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล (พระองค์เอง)
 4. หม่อมเจ้าหญิงนงนิตย์จำเนียร ชุมพล

และทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระขนิษฐาต่างพระมารดา คือ

 1. หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา)
 2. หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา)
 3. หม่อมเจ้าหญิงจงใจถวิล ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมจำเริญ ชุมพล ณ อยุธยา)
 4. หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา)
 5. หม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมปุ๊ก ชุมพล ณ อยุธยา)

หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล ทรงเษกสมรสกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา พระธิดาใน สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กับหม่อมเล็ก ยงใจยุทธ และสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 พระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

พระเกียรติยศ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พระยศ แก้

พระยศทางทหาร แก้

 • 24 ธันวาคม พ.ศ. 2467: นายร้อยตรี[5]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2479: นายร้อยเอก[6]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2480: นายพันตรี[7]

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้