เจ้าจอมมารดาพึ่ง ในรัชกาลที่ 4

เจ้าจอมมารดาพึ่ง เป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้ประสูติกาลพระราชโอรส 3 พระองค์คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณาวัฏ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

เจ้าจอมมารดาพึ่ง ในรัชกาลที่ 4
เกิดไม่ทราบ
เสียชีวิตไม่ทราบ
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณาวัฏ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
บิดามารดาพระยาราชสงคราม (อิน อินทรวิมล)

ประวัติแก้ไข

เจ้าจอมมารดาพึ่ง ชื่อเดิม เต่า อินทรวิมล เป็นธิดาของพระยาราชสงคราม (อิน อินทรวิมล)[1] ต่อมาได้ถวายตัวเข้าเป็นฝ่ายในสนองพระเดชพระคุณเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ให้ประสูติกาลพระราชโอรส 3 พระองค์คือ

หลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก็ยังพำนักอยู่ในพระบรมมหาราชวังจนถึงแก่อนิจกรรม


อ้างอิงแก้ไข