หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล

รองเสวกเอก หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล เป็นพระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประสูติแต่หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ23 เมษายน พ.ศ. 2449
สิ้นชีพตักษัย8 ธันวาคม พ.ศ. 2521 (72 ปี)
ชายาหม่อมเจ้าสีดาดำรวง ชุมพล
บุตร2 คน
ราชสกุลชุมพล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
พระมารดาหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

พระประวัติ

แก้

รองเสวกเอก หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล มีพระนามลำลองว่า ท่านชายเล็ก เป็นพระโอรสใน พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประสูติแต่หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2449 เสกสมรสกับหม่อมเจ้าสีดาดำรวง ชุมพล (ราชสกุลเดิม สวัสดิวัตน์) มีโอรส 2 คน ได้แก่

 • หม่อมราชวงศ์ศักดิสาณ ชุมพล สมรสกับวราภรณ์ ชุมพล ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุณยรักษ์) มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงสิทธิสาณ ชุมพล
  • หม่อมหลวงวราภา ชุมพล (นักลีลาศหญิงทีมชาติไทย)
 • รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] สมรสกับอรพันธ์ ชุมพล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ชาติยานนท์) มีบุตรธิดา 4 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงวรารมณ์ ชุมพล
  • หม่อมหลวงสมรดา ชุมพล
  • หม่อมหลวงกมลพฤทธิ์ ชุมพล
  • หม่อมหลวงรัมภาพันธุ์ ชุมพล

หม่อมเจ้ากมลีสาณ เป็นหนึ่งในหกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ร่วมกับดำรง เสรีนิยม, สมสวาท โชติกเสถียร, พยัพ ศรีกาญจนา, พระยาปรีชานุสาสน์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล[2] นอกจากนี้ หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล ยังเป็นสมาชิกวงดนตรีลายคราม ซึ่งเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงรวบรวมนักดนตรีที่เป็นพระประยูรยาติหลายพระองค์เข้าเป็นสมาชิก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้