หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล

หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ28 ธันวาคม พ.ศ. 2452
สิ้นชีพตักษัย25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (94 ปี)
หม่อมหม่อมพึงใจ ชุมพล ณ อยุธยา
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลชุมพล
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
พระมารดาหม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประสูติแต่หม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2452 ที่วังสงัด ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หม่อมคำเมียงผู้เป็นหม่อมมารดาเป็นหลานตาของพระยาวิเศษภักดี (ท้าวโท) เจ้าเมืองศรีสะเกษคนสุดท้าย ทายาท พระยารัตนวงษา (อุ่น) พระนัดดา เจ้าแก้วมงคล[1][2][3][4] หม่อมเจ้าชมิยบุตร เสกสมรสกับ หม่อมพึงใจ ชุมพล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อมาตยกุล)

การศึกษา แก้

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์[5] เมื่อปี พ.ศ. 2470 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก และต้องออกจากโรงแรียนเนื่องจากชั้นประถม 2 ลงมา ถูกยุบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 ได้ไปศึกษาที่โรงเรียน Williston Academy เมือง Easthampton Massachusetts U.S.A หลังจากนั้นได้ศึกษาวิชาบัญชีชั้นสูงและการพาณิชย์ ที่ Rider College (Rider University is a private university)

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล ได้เข้ารับราชการที่กระทรวงเศรษฐการ ดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงเศรษฐการ[6] (ปัจจุบันคือกระทรวงพาณิชย์) และดำรงตำแหน่รองปลัดกระทรวงเศรษฐการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2510

หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สิริพระชันษา 94 ปี 9 เดือน 27 วัน พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อปี พ.ศ. 2548 นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายแห่งราชสกุลชุมพล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. ชัชวาลย์ คำงาม และปิยะศักดิ์ สุริยุทธ.(2564).สายเลือด สายสกุลเจ้าเมืองศรีสะเกษเท่าที่สืบได้ (1).[ออนไลน์] เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ลูกหลานเจ้าเมืองศรีสะเกษ https://sites.google.com/view/heir-of-sisaket/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94?authuser=0
 2. ชัชวาลย์ คำงาม และปิยะศักดิ์ สุริยุทธ.(2564).สายเลือด สายสกุลเจ้าเมืองศรีสะเกษเท่าที่สืบได้ (2).[ออนไลน์] เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ลูกหลานเจ้าเมืองศรีสะเกษ https://sites.google.com/view/heir-of-sisaket/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94/2-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94?authuser=0
 3. ชัชวาลย์ คำงาม และปิยะศักดิ์ สุริยุทธ.(2564).สายเลือด สายสกุลเจ้าเมืองศรีสะเกษเท่าที่สืบได้ (6).[ออนไลน์] เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ลูกหลานเจ้าเมืองศรีสะเกษ https://sites.google.com/view/heir-of-sisaket/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94/6-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94
 4. ชัชวาลย์ คำงาม และปิยะศักดิ์ สุริยุทธ.(2564).ภาพถ่ายบรรพชนราชสกุลชุมพล.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ลูกหลานเจ้าเมืองศรีสะเกษ https://sites.google.com/view/heir-of-sisaket/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5?authuser=0
 5. หอเกียรติยศนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์[ลิงก์เสีย]
 6. http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2509_51.pdf
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-01-08. สืบค้นเมื่อ 2020-07-15.
 8. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-07-16. สืบค้นเมื่อ 2020-07-15.
 9. https://www.dol.go.th/personnel/24%20%2060/01%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A22531.pdf[ลิงก์เสีย]
 10. https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum/pdf/2513_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/044/24.PDF
 12. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙๓ เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๑๐๒, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓