หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล

หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล
หม่อมเจ้าชมิยบุตร.JPG
เกิด28 ธันวาคม พ.ศ. 2452
เสียชีวิต25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (94 ปี)
คู่สมรสหม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
หม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล (พ.ศ. 2452-2548) เป็นโอรสในพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ กับ หม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา ซึ่งหม่อมคำเมียงมีศักดิ์เป็นหลานของ พระยาวิเศษภักดี (ท้าวโท) เจ้าเมืองศรีสะเกษ หม่อมคำเมียงเป็นบุตรของยาแม่หล้า ซึ่งยาแม่หล้าเป็นบุตรของพระยาวิเศษภักดี (ท้าวโท) เสกสมรสกับ หม่อมพึงใจ อมาตยกุล (ชุมพล ณ อยุธยา) ประสูติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2452 ที่วังสงัด ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษาแก้ไข

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์[1] เมื่อปี พ.ศ. 2470 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก และต้องออกจากโรงแรียนเนื่องจากชั้นประถม 2 ลงมา ถูกยุบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 ได้ไปศึกษาที่โรงเรียน Williston Academy เมือง Easthampton Massachusetts U.S.A หลังจากนั้นได้ศึกษาวิชาบัญชีชั้นสูงและการพาณิชย์ ที่ Rider College (Rider University is a private university)

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล ได้เข้ารับราชการที่กระทรวงเศรษฐการ ดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงเศรษฐการ[2] (ปัจจุบันคือกระทรวงพาณิชย์) และดำรงตำแหน่รองปลัดกระทรวงเศรษฐการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2510

หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 สิริพระชันษา 94 ปี 9 เดือน 27 วัน พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อปี พ.ศ. 2548 นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายแห่งราชสกุลชุมพล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข