หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2494) เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ประสูติแต่หม่อมบัวทอง ยุคล ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
ฑิฆัมพร ยุคล.jpg
หม่อมหม่อมเปรมศิริ ยุคล ณ อยุธยา
หม่อมมาลินี ยุคล ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมราชวงศ์ทิตตาทร ยุคล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
พระมารดาหม่อมบัวทอง ยุคล ณ อยุธยา
ประสูติ9 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 (68 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร (ท่านชายเม็ดบัว) ประสูติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพรกับหม่อมบัวทอง ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ไตลังคะ) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรณียกิจแก้ไข

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ทรงร่วมในพระราชพิธีต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง และได้รับเชิญเป็นองค์ประธานและร่วมงานต่าง ๆ

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หม่อมเจ้าทิฆัมพรทรงเป็นหนึ่งในผู้ถวายพระเต้าน้ำอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างการสรงมุรธาภิเษก[1]

ชีวิตส่วนองค์แก้ไข

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร เสกสมรสกับหม่อมเปรมศิริ ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และหม่อมมาลินี ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม พิศาลสารกิจ) มีโอรส 1 คน คือ[2]

  • หม่อมราชวงศ์ทิตตาทร ยุคล

พระเกียรติยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม26

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. หมายกำหนดการ ที่ ๑๐/๒๕๖๒ หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
  2. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕, ตอน ๑๖ ข ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒