สมาคมฮินดูสมาช

สมาคมฮินดูสมาช[1] หรือ วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า เป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไวษณพ ตั้งอยู่ด้านบนของโรงเรียนภารตวิทยาลัย ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานของพระวิษณุและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู

สมาคมฮินดูสมาช
ก่อตั้งพ.ศ. 2468
ประเภทองค์การทางศาสนาฮินดู
สำนักงานใหญ่136/1-2 ถนนศิริพงษ์
แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นายก
ชำนาญ โจชิ
เว็บไซต์http://v2.devmandirbangkok.com

ประวัติแก้ไข

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแก้ไข

เทวรูปในเทวสถานแก้ไข

โดยเริ่มต้นจากทางซ้ายมือสุดเรียงมาทางขวามือ โดยมี

อ้างอิงแก้ไข