พระแม่ราธา (อังกฤษ: Radha) หรือ พระแม่ราธาราณี เป็นปางหนึ่งของ พระลักษมี พระมเหสีของพระกฤษณะพระนารายณ์ เมื่อพระนารายณ์อวตารลงเป็นพระกฤษณะพระลักษมี ก็ได้เสด็จตามลงมาด้วยโดยในภาคนี้ทรงอวตารอวตารถึงสององค์ด้วยกัน คือ พระแม่ราธาและพระแม่รุกขมิณี

พระแม่ราธา
Radhamadhava.JPG
เทวรูปพระกฤษณะและพระแม่ราธา ในเมืองมันดาปู( Mayapur Chandradoya Mandir)
อาวุธดอกบัว
หม้อน้ำ
พระกฤษณะและพระนางราธา ผลงานของ ราชา รวิ วรรมา, ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19

เทวกำเนิดแก้ไข

เทวสถานแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข