สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 1

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 1 (16 เมษายน 2516 - 18 สิงหาคม 2518) เป็นสภากรุงเทพมหานครชุดแรก โดยมีที่มาจากการสรรหาแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 177/2516 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2516 โดยเป็นไปตาม ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 355[1] โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยอนุโลมให้ในสี่ปีแรก ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีสมาชิกสภาทั้งหมด 46 คน จากเขตปกครองรวม 23 เขต[2] โดยแบ่งสมาชิกสภาออกเป็นสองประเภท คือ สมาชิกสภาแบบผู้แทนเขต และ สมาชิกสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 1
2516 - 2518
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
พระยามไหสวรรย์
16 เมษายน 2516 - 20 มีนาคม 2518 (ถึงแก่กรรม)
สนอง ปรัชญนันท์
21 เมษายน 2518 - 10 สิงหาคม 2518
สมาชิก46 คน
การเลือกตั้ง
การแต่งตั้ง

รายชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แก้

  • ตัวหนา: สมาชิกสภาแบบผู้แทนเขต
  • ตัวเอียง: สมาชิกสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
เขต รายนามสมาชิก หมายเหตุ
คลองสาน ไพโรจน์ ไชยพร ลาออกเพื่อลงสมัคร รองผู้ว่าฯ กทม. (26 พฤษภาคม 2518)
พระยามไหสวรรย์ ถึงแก่กรรม (20 มีนาคม 2518)
ดุสิต แสวง รุจิรัต
ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม ลาออก มกราคม 2518 เพื่อลงสมัคร ส.ส.
กลับเข้ารับตำแหน่ง (3 กุมภาพันธ์ 2518)
ลาออก 26 พฤษภาคม 2518 เพื่อรับการแต่งตั้ง รองผู้ว่าฯ กทม.
ตลิ่งชัน ประเสริฐ พลชาติ ลาออก มกราคม 2518 เพื่อลงสมัคร ส.ส.
กลับเข้ารับตำแหน่ง (3 กุมภาพันธ์ 2518)
พล.ท. ทิพย์ ผลโภค
ธนบุรี จิตร ทังสุบุตร
คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ลาออกเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก
บุญยง นิ่มสมบุญ เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง
บางกะปิ ประชา จารุเสถียร
วิระ รมยะรูป
บางกอกน้อย เอี่ยม อร่ามรักษ์
Panit Sawetyodhin
บางกอกใหญ่ ประทีป เชิดธรณินทร์
เจริญ ภมรบุตร
บางขุนเทียน จันทร์ สมบูรณกุล
พล.ร.อ. ดำริห์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
บางเขน ประจง อุทกภาชน์
จุมพล ประจันตบริบาล
บางรัก วิศาล ภัทรธรรมมาศ ลาออก มกราคม 2518 เพื่อลงสมัคร ส.ส.
กลับเข้ารับตำแหน่ง (3 กุมภาพันธ์ 2518)
เฉลิม ประจวบเหมาะ ลาออก (20 มกราคม 2518)
จรัส เทศวิศาล เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง
ปทุมวัน กุศะ ปันยารชุน
ถาวร พรประภา
ป้อมปราบศัตรูพ่าย เสถียร ธรรมสุริยะ ลาออก มกราคม 2518 เพื่อลงสมัคร ส.ส.
กลับเข้ารับตำแหน่ง (3 กุมภาพันธ์ 2518)
สุนทรี ชมธวัช
พญาไท เลื่อน พรพิบูลย์
พ.ต.อ. ศิริ คชหิรัญ
พระโขนง เศรณี จินวาลา ลาออก (24 มกราคม 2518)
คุณหญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง
สนอง ปรัชญนันทน์
พระนคร วัจน์ อภิบาลภูวนารถ ลาออก มกราคม 2518 เพื่อลงสมัคร ส.ส.
กลับเข้ารับตำแหน่ง (3 กุมภาพันธ์ 2518)
พล.ต.ต. พยงค์ สมิติ
ภาษีเจริญ ทวี สมบัติพานิช
ประทวน รมยานนท์ ลาออก มกราคม 2518 เพื่อลงสมัคร ส.ส.
กนก สามเสน วิล เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง
มีนบุรี อำนวย เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เจิม ภูมิจิตร ลาออกเพื่อลงสมัคร รองผู้ว่าฯ กทม. (2 มิถุนายน 2518)
ยานนาวา โอฬาริก พยัคฆาภรณ์ ลาออกเพื่อลงสมัคร รองผู้ว่าฯ กทม. (2 มิถุนายน 2518)
อุเทน เตชะไพบูลย์
ราษฎร์บูรณะ อาทร สังขะวัฒนะ ลาออกเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก
ศ.ดร. หยุด แสงอุทัย เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง
เปรมศักดิ์ วิเชียรภักดี
ลาดกระบัง มณฑล หาญพาณิชย์
นิพนธ์ ชินกูล ลาออกเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก
คุณหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง
กำจัด ผาติสุวัณณ เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง
สัมพันธวงศ์ วัลลภ เจียรวนนท์
กำจาย เอี่ยมสุรีย์
หนองแขม ผ่อง รามนัฎ ลาออก มกราคม 2518 เพื่อลงสมัคร ส.ส.
กลับเข้ารับตำแหน่ง (3 กุมภาพันธ์ 2518)
พล.อ.ต. ภาคย์ กฤษณะพันธุ์
หนองจอก สุข พุคยาภรณ์ ลาออก มกราคม 2518 เพื่อลงสมัคร ส.ส.
กลับเข้ารับตำแหน่ง (3 กุมภาพันธ์ 2518)
เกียรติ เอื้อชูเกียรติ
ห้วยขวาง ประพนธ์ เจริญรุ่งเรือง แต่งตั้งเพิ่มเติม หลังมีการแบ่งเขตใหม่
โอชา อรรถเวที

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูล แก้