นายไพโรจน์ ไชยพร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2476 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม 2 สมัย

ไพโรจน์ ไชยพร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 ตุลาคม พ.ศ. 2476
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เสียชีวิต30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 (67 ปี)
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมืองพรรคกิจสังคม

ประวัติ แก้

นายไพโรจน์ ไชยพร เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ที่ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายเสรี กับ นางพรหม ไชยพร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไพโรจน์ ไชยพร ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 สิริอายุรวม 67 ปี

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2544 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดธาตุทอง

การทำงาน แก้

ไพโรจน์ เริ่มทำงานครั้งแรกโดยเข้ารับราชการที่กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2500 หลังจากที่บิดาเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2501 จึงลาออกจากราชการมาร่วมกับ ไพเราะ พูลเกษ พี่สาวผู้บริหารกิจการของบิดา และขยายกิจการออกไปจนกลุ่มบริษัท ไทยเสรีฯ

ต่อมา พ.ศ. 2506 ได้เป็นประธานกรรมการบริษัทไทยเสรีห้องเย็น และอีกหลายๆ บริษัทในเครือในเวลาต่อมา

พ.ศ. 2522-2523 ยังได้เข้าทำธุรกิจการเงินโดยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกไฟแนนซ์ รวมทั้งยังเข้าลงทุนในธุรกิจหนังสือพิมพ์ โดยเป็นประธานบริษัท เดอะ เนชั่น จำกัด

งานการเมือง แก้

ไพโรจน์ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2529 รวม 2 สมัย [1]

ไพโรจน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2 สมัย เมื่อ พ.ศ. 2523[2] และ พ.ศ. 2526[3] ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ไพโรจน์ ไชยพร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดพรรคกิจสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-25. สืบค้นเมื่อ 2015-09-21.
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖