วิธีใช้:สารบัญ/การแก้ไขวิกิพีเดีย

การแก้ไขวิกิพีเดีย

การแก้ไขพื้นฐาน

ขอให้กล้า!
การมีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย
วิธีแก้ไขหน้า
สอนการใช้งานวิธีแก้ไขวิกิพีเดีย
ทดลองในหน้าทดลองเขียน
แสดงตัวอย่างเพื่อทบทวนการแก้ไขของคุณก่อนบันทึก
การแก้ไขส่วน
การสร้างลิงก์
การสร้างหมวดหมู่

บันทึกการแก้ไขของคุณ

"แสดงตัวอย่าง"   —   ใช้ฟังก์ชันนี้เสมอเพื่อเลี่ยงข้อผิดพลาด
คำอธิบายอย่างย่อ   —   โปรดอธิบายการแก้ไขของคุณ
การแก้ไขเล็กน้อย   —   เลือกสำหรับการแก้การสะกดและการแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ
การแก้ชนกัน   —   ควรทำอย่างไรเมื่อผู้เขียนอื่นเปลี่ยนแปลงหน้าขณะคุณกำลังแก้ไข

วิธีเขียนบทความ

การเริ่มบทความ
วิซาร์ดบทความ
การตั้งชื่อหน้า
หลักการตั้งชื่อโดยรวม
การพัฒนาบทความ (การแก้ไขขั้นสูง)
ผัง
การเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น
ชนิดหน้าพิเศษ
หน้าแก้ความกำกวม
การสร้างหน้าย่อย

ลีลาและการจัดรูปแบบ

คู่มือการเขียนของวิกิพีเดีย
การจัดหมวดหมู่
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ส่วนประกอบบทความ
รายการ
ตาราง
การเปลี่ยนทาง
กล่องข้อมูล
การใช้แม่แบบ
การสร้างแม่แบบ
มอดูล แม่แบบขั้นสูง
ภาพ
สูตรคณิตศาสตร์
เชิงอรรถและอ้างอิง
มาร์กอัพวิกิ
กระดาษจดโค้ด
"เมจิกเวิร์ด"
ตัวแปร
คำสั่งเอชทีเอ็มแอลที่ใช้ได้ในข้อความวิกิ
วากยสัมพันธ์ EasyTimeline

มาตรฐานบทความ

ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ลิขสิทธิ์
นโยบายการแก้ไข
แหล่งข้อมูลอื่น
การใช้ภาพ
การใช้หน้าเปลี่ยนทาง
ใส่เฉพาะสารสนเทศที่พิสูจน์ยืนยันได้
นโยบายการลบ
คู่มือการเขียน
มุมมองที่เป็นกลาง
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย

การบำรุงรักษาบทความ

การใช้หน้าพูดคุย
การเก็บหน้าพูดคุยเข้ากรุ
รวมหน้าตั้งแต่สองหน้า
ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อหน้า
บทความโครง
ย้อนหน้าไปรุ่นก่อน
การรับมือการก่อกวน
ล็อกและปลดล็อกหน้า (เฉพาะผู้ดูแลระบบ)
เชื่อมโยงบทความวิกิพีเดียในภาษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เชื่อมโยงคำในบทความกับโครงการพี่น้องวิกิมีเดีย
ใช้เนมสเปซ
ใช้พาดหัวเป็นหลักยึดในการเชื่อมโยง
ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช

ดูเพิ่ม

กฎเข้าใจง่าย — สารสนเทศสำคัญให้เข้าใจเมื่อแก้ไขบทความ (สำหรับผู้เขียนใหม่)