วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อังกฤษ: International Junior Science Olympiad: IJSO) เป็นสาขาหนึ่งในสาขาของโอลิมปิกวิชาการประเภทเดียวที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากการแข่งขันมีข้อกำหนดว่าผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุน้อยกว่า 15 ปีในวันแข่งขัน โดยมีการเริ่มแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจะหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมีการจัดการแข่งขันทุกๆ ปี โดยแต่ละประเทศสามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ 6 คน และสามารถส่งอาจารย์ผู้คุมทีมได้อีก 3 คน

สัญลักษณ์ของการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (International Junior Science Olympiad: IJSO) เป็นสัญลักษณ์หลักการแข่งขันในทุกๆครั้ง

ข้อสอบในการแข่งขันแก้ไข

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนซึ่งจะแข่งในแต่ละวัน ตามกำหนดการที่เจ้าภาพจัดไว้ ซึ่งข้อสอบจะวัดความรู้ผู้เข้าสอบในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

ข้อสอบภาคทฤษฎีแบบปรนัย (Test Examination)แก้ไข

ข้อสอบภาคทฤษฎีแบบปรนัยจะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบทั้งหมด 30 ข้อ โดย 10 ข้อเป็นวิชาฟิสิกส์ 10 ข้อเป็นวิชาเคมี และอีก 10 ข้อเป็นวิชาชีววิทยา ซึ่งแต่ละข้อจะมีคำตอบให้เลือกทั้งหมด 4 ตัวเลือก ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบถูกจะได้รับ 1 คะแนน ไม่ได้คะแนนหากไม่ตอบคำตอบ และจะโดนหักลบ 0.25 คะแนนสำหรับข้อที่ตอบผิด ซึ่งในส่วนนี้มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน

ข้อสอบภาคทฤษฎีแบบอัตนัย (Theoretical Examination)แก้ไข

ข้อสอบภาคทฤษฎีแบบอัตนัยจะแบ่งเป็น 3 วิชาเช่นเดียวกัน โดยต้องแสดงวิธีทำในการหาคำตอบ ในส่วนนี้จะมีคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน

ข้อสอบภาคปฏิบัติการ (Experiment Examination)แก้ไข

การสอบภาคปฏิบัติการจะสอบเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยสมาชิกแต่ละคนต้องเป็นผู้แทนประเทศจากประเทศเดียวกันเดียวกัน แต่ละประเทศจะมีทีมแข่งขันมากที่สุดทั้งหมด 2 ทีม โดยแต่ละทีมจะต้องทำตามคำสั่งและตอบคำถามตามที่ข้อสอบถาม สมาชิกทุกคนในทีมจะได้รับคะแนนเท่ากัน โดยในส่วนนี้จะมีคะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน

รางวัลในการแข่งขันแก้ไข

หลังจากตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะถูกเรียงตามลำดับของคะแนน ร้อยละ 10 ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับเหรียญทอง ร้อยละ 20 ถัดมาจะได้รับเหรียญเงิน ส่วนร้อยละ 30 ถัดมาจะได้รับเหรียญทองแดง และยังมีรางวัลสำหรับทีมที่ได้คะแนนในการสอบภาคปฏิบัติการสูงสุด รางวัลสำหรับประเทศที่ได้คะแนนรวมดีที่สุดในการแข่งขัน ยังมีรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด และคะแนนรวมสูงสุดอีกด้วย โดย Local Organizing Committee (LOC) จะเป็นผู้มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และอาจารย์ผู้คุมทีมของทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สถานที่จัดการแข่งขันแก้ไข

ครั้งที่ เมืองที่จัดการแข่งขัน ประเทศเจ้าภาพ วันที่จัดการแข่งขัน
1 จาการ์ตา   อินโดนีเซีย 5-14 ธันวาคม 2547
2 ยกยาการ์ตา   อินโดนีเซีย 4-13 ธันวาคม 2548
3 เซาเปาลู   บราซิล 3-12 ธันวาคม 2549
4 ไทเป   ไต้หวัน 2-11 ธันวาคม 2550
5 ชังว็อน   เกาหลีใต้ 7-16 ธันวาคม 2551
6 บากู   อาเซอร์ไบจาน 2-11 ธันวาคม 2552
7 อาบูจา   ไนจีเรีย 3-12 ธันวาคม 2553
8 เดอร์บัน   แอฟริกาใต้ 1-10 ธันวาคม 2554
9 เตหะราน   อิหร่าน 1-10 ธันวาคม 2555
10 มุมไบ   อินเดีย 3-12 ธันวาคม 2556
11 แมนโดชา   อาร์เจนตินา 2-11 ธันวาคม 2557
12 แทกู   เกาหลีใต้ 2-11 ธันวาคม 2558
13 บาหลี   อินโดนีเซีย 2-11 ธันวาคม 2559
14 ไนเมเคิน   เนเธอร์แลนด์ 3-12 ธันวาคม 2560
15 กาโบโรเน   บอตสวานา 2-11 ธันวาคม 2561
16 โดฮา   กาตาร์ 3-12 ธันวาคม 2562
17 แฟรงก์เฟิร์ต   เยอรมนี 2-12 ธันวาคม 2563
18   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2564
19   ยูเครน 2565
20   ไทย 2566
21   โรมาเนีย 2567
22   รัสเซีย 2568

การจัดส่งผู้แทนฯ ของประเทศไทยแก้ไข

 
ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สิทธิคง

ประเทศไทยเริ่มจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่การแข่งขันครั้งที่ 1 ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มคัดเลือกรอบแรกประมาณเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ สอวน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นจะคัดไว้ประมาณ 300 คน ซึ่งจะมาสอบแข่งขันรอบที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร แล้วคัดเหลือประมาณ 40 คน เพื่อนำไปเข้าค่ายอบรมเข้มเตรียมตัวไปแข่งขันฯ โดยมีศูนย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงทั้งหมด 3 ศูนย์ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำหน้าที่อบรมประมาณ 1 เดือน แล้วจะสอบอีกรอบหนึ่ง โดยจะคัดผู้แทนประเทศไทยไว้ทั้งหมด 6 คน กับตัวสำรองอีก 4 คน แล้วจะนำทั้ง 10 คน ไปเข้าค่ายอบรมเข้มอีกครั้งช่วงเดือนตุลาคม หลังจากนั้นจะเดินทางไปแข่งขันยังประเทศเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคม โดยประเทศไทยมี ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สิทธิคงเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนานาชาติ (International Board Member)

ผลการแข่งขันของผู้แทนประเทศไทยแก้ไข

ผู้แทนประเทศไทยทำผลงานแข่งขันได้ดีทุกๆ ปี ได้เหรียญรางวัลรวม 72 เหรียญ รวมถึงรางวัลทีมปฏิบัติการยอดเยี่ยมอีกถึง 3 ครั้ง[1]

 
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 5 ที่เมืองจีอองนาม ประเทศเกาหลีใต้ และอาจารยผู้คุมทีม ขณะรับเหรียญรางวัล
ครั้งที่ ประเทศเจ้าภาพ อันดับที่       เกียรติคุณประกาศ ทีมปฏิบัติการยอดเยี่ยม
1   อินโดนีเซีย 3 5 1 0 0 0
2   อินโดนีเซีย - 0 4 2 0 0
3   บราซิล 6 1 5 0 0 1
4   ไต้หวัน 11 0 3 3 0 0
5   เกาหลีใต้ 4 2 4 0 0 0
6   อาเซอร์ไบจาน 3 3 3 0 0 0
7   ไนจีเรีย 5 2 4 0 0 0
8   แอฟริกาใต้ 2 3 3 0 0 1
9   อิหร่าน - 2 3 1 0 0
10   อินเดีย - 5 1 0 0 1
11   อาร์เจนตินา - 5 1 0 0 0
12   เกาหลีใต้ 5 2 4 0 0 0
13 อินโดนีเซีย 1 5 0 0 0
14 เนเธอร์แลนด์ 1 5
15 บอตสวานา 2 4 2 3
16 กาตาร์ 4 2

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข


แม่แบบ:วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น