รายการบทความที่มีการแจ้งเกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์

5 ตุลาคม 2548

แก้
  • AMD64 จาก [1]
    • ณ วันที่ 14 ตุลาคม ไม่พบแฟ้มต้นฉบับ

12 ตุลาคม 2548

แก้

21 ตุลาคม 2548

แก้

29 ตุลาคม 2548

แก้

12 พฤศจิกายน 2548

แก้

16 พฤศจิกายน 2548

แก้

28 พฤศจิกายน 2548

แก้

29 พฤศจิกายน 2548

แก้

6 ธันวาคม 2548

แก้

7 ธันวาคม 2548

แก้
11 รายการด้านบนมาจาก [18] และ [19] ที่มีลิขสิทธิ์โดย Prapot Chusengcharoen

10 ธันวาคม 2548

แก้

13 ธันวาคม 2548

แก้

16 ธันวาคม 2548

แก้

19 ธันวาคม 2548

แก้

20 ธันวาคม 2548

แก้

23 ธันวาคม 2548

แก้

25 ธันวาคม 2548

แก้

26 ธันวาคม 2548

แก้

28 ธันวาคม 2548

แก้

5 มกราคม 2549

แก้

8 มกราคม 2549

แก้

28 มกราคม 2549

แก้

29 มกราคม 2549

แก้

30 มกราคม 2549

แก้

31 มกราคม 2549

แก้

9 กุมภาพันธ์ 2549

แก้

10 กุมภาพันธ์ 2549

แก้

11 กุมภาพันธ์ 2549

แก้

12 กุมภาพันธ์ 2549

แก้

13 กุมภาพันธ์ 2549

แก้

16 กุมภาพันธ์ 2549

แก้

23 กุมภาพันธ์ 2549

แก้

25 กุมภาพันธ์ 2549

แก้

28 กุมภาพันธ์ 2549

แก้

11 มีนาคม 2549

แก้

15 มีนาคม 2549

แก้

16 มีนาคม 2549

แก้
  • พอลพต จาก [58] ซึ่งลอกมาจากผู้จัดการรายวันอีกที

17 มีนาคม 2549

แก้

19 มีนาคม 2549

แก้

25 มีนาคม 2549

แก้

4 เมษายน 2549

แก้

14 เมษายน 2549

แก้

29 เมษายน 2549

แก้

9 พ.ค. 2549

แก้

15 ก.ค. 2549

แก้

28 พ.ย. 2549

แก้

5 ธ.ค. 2549

แก้