วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์/กรุ

รายการบทความที่มีการแจ้งเกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์

5 ตุลาคม 2548แก้ไข

  • AMD64 จาก [1]
    • ณ วันที่ 14 ตุลาคม ไม่พบแฟ้มต้นฉบับ

12 ตุลาคม 2548แก้ไข

21 ตุลาคม 2548แก้ไข

29 ตุลาคม 2548แก้ไข

12 พฤศจิกายน 2548แก้ไข

16 พฤศจิกายน 2548แก้ไข

28 พฤศจิกายน 2548แก้ไข

29 พฤศจิกายน 2548แก้ไข

6 ธันวาคม 2548แก้ไข

7 ธันวาคม 2548แก้ไข

11 รายการด้านบนมาจาก [18] และ [19] ที่มีลิขสิทธิ์โดย Prapot Chusengcharoen

10 ธันวาคม 2548แก้ไข

13 ธันวาคม 2548แก้ไข

16 ธันวาคม 2548แก้ไข

19 ธันวาคม 2548แก้ไข

20 ธันวาคม 2548แก้ไข

23 ธันวาคม 2548แก้ไข

25 ธันวาคม 2548แก้ไข

26 ธันวาคม 2548แก้ไข

28 ธันวาคม 2548แก้ไข

5 มกราคม 2549แก้ไข

8 มกราคม 2549แก้ไข

28 มกราคม 2549แก้ไข

29 มกราคม 2549แก้ไข

30 มกราคม 2549แก้ไข

31 มกราคม 2549แก้ไข

9 กุมภาพันธ์ 2549แก้ไข

10 กุมภาพันธ์ 2549แก้ไข

11 กุมภาพันธ์ 2549แก้ไข

12 กุมภาพันธ์ 2549แก้ไข

13 กุมภาพันธ์ 2549แก้ไข

16 กุมภาพันธ์ 2549แก้ไข

23 กุมภาพันธ์ 2549แก้ไข

25 กุมภาพันธ์ 2549แก้ไข

28 กุมภาพันธ์ 2549แก้ไข

11 มีนาคม 2549แก้ไข

15 มีนาคม 2549แก้ไข

16 มีนาคม 2549แก้ไข

  • พอลพต จาก [58] ซึ่งลอกมาจากผู้จัดการรายวันอีกที

17 มีนาคม 2549แก้ไข

19 มีนาคม 2549แก้ไข

25 มีนาคม 2549แก้ไข

4 เมษายน 2549แก้ไข

14 เมษายน 2549แก้ไข

29 เมษายน 2549แก้ไข

9 พ.ค. 2549แก้ไข

15 ก.ค. 2549แก้ไข

28 พ.ย. 2549แก้ไข

5 ธ.ค. 2549แก้ไข