เปิดเมนูหลัก

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย หรือ "ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25" เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในชื่อว่า "ล้านนาเกมส์ ครั้งที่ 25" มีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนักกีฬาที่จุดคบเพลิง คือ นายดรัณภพ ประเสริฐชัย และ น.ส.เปรมฤทัย รอดผจญ นักกีฬาว่ายน้ำ ผู้แทนผู้ตัดสิน คือ นายชัยรัตน์ ศรีเพ็ชรดี ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และมีพิธีปิดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Lanna25.jpg
เจ้าภาพมทร.ล้านนา
จำนวนมหาวิทยาลัย9 แห่ง
ชนิดกีฬา17
พิธีเปิด30 มกราคม พ.ศ. 2552
พิธีปิด7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ผู้จุดคบเพลิง· นายดรัณภพ ประเสริฐชัย
· น.ส.เปรมฤทัย รอดผจญ
สนามกีฬาหลักสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ผลการแข่งขันปรากฏว่ามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุด และได้ครองถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานที่แข่งขันแก้ไข

ในการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25 ใช้สนามแข่งขันทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่

  • สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  • สนามแบดมินตันสมาคมพาณิชย์ ถนนทุ่งโฮเต็ล
  • อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว (ฟุตซอล)
  • อาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชนิดกีฬาแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

 
"ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
อันดับ มทร.   ทอง   เงิน   ทองแดง รวม
1 ล้านนา 35 33 28 96
2 ธัญบุรี 27 20 26 73
3 อีสาน 14 21 18 53
4 สุวรรณภูมิ 11 16 9 36
5 กรุงเทพ 11 9 21 41
6 พระนคร 5 8 14 27
7 ตะวันออก 4 2 12 18
8 รัตนโกสินทร์ 4 0 4 8
9 ศรีวิชัย 1 3 6 10
รวม 112 112 138 362

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข