ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (สาทรเกมส์) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2551มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพ

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
Rmutgame24.jpg
คำขวัญพลังแห่งมิตรภาพ คือ ชัยชนะแห่งความสำเร็จ
เจ้าภาพมทร.กรุงเทพ
จำนวนมหาวิทยาลัย9 แห่ง
ชนิดกีฬา16
พิธีเปิด14 มีนาคม พ.ศ. 2551
พิธีปิด18 มีนาคม พ.ศ. 2551
สนามกีฬาหลักสนามกีฬา มทร.กรุงเทพ

เดิมการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ลอบทำร้ายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังนั้นจึงมีการประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไป เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา และนักศึกษา[1]


ชนิดกีฬาแก้ไข

มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 16 ชนิดกีฬา ได้แก่


สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแก้ไข

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

การออกแบบสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬา "สาทรเกมส์" มีแนวคิดมาจากการนำตัวอักษร “ร” ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของนามพระราชทาน “ราชมงคล” มาประยุกต์เป็นลายกนก สื่อความหมายถึง ภารกิจในการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านบนของตราสัญลักษณ์เป็นลักษณะปีกนก สื่อถึงความเป็นอิสระ ไร้พรมแดน มีแถบสี 9 สี หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีลักษณะโค้งตามทางของ “ร” หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สัตว์นำโชคแก้ไข

 
กระรอก

สัตว์นำโชคประจำการแข่งขัน คือ กระรอก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีกระรอกอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมาก เพราะภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมีความร่มรื่นและมีต้นไม้ที่เป็นอาหารของกระรอก จึงจะสามารถพบเห็นกระรอกได้ทั่วบริเวณของมหาวิทยาลัย


สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

อันดับ มทร.   ทอง   เงิน   ทองแดง รวม
1 ล้านนา 27 14 26 67
2 สุวรรณภูมิ 17 18 13 48
3 อีสาน 15 16 12 43
4 ธัญบุรี 13 26 13 52
5 กรุงเทพ 12 11 29 52
6 ตะวันออก 7 6 4 17
7 พระนคร 5 5 11 21
8 รัตนโกสินทร์ 3 4 6 13
9 ศรีวิชัย 3 3 4 10
รวม 102 103 118 323

[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-01-22. สืบค้นเมื่อ 2010-02-02.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-12-22. สืบค้นเมื่อ 2010-02-02.

ดูเพิ่มแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24 ถัดไป
ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23
(มทร.ธัญบุรี)
   
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
(11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2551)
  ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25
(มทร.ล้านนา)