ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (ราชมงคลเกมส์ 23 ธัญบุรี 2006) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
เมืองเจ้าภาพมทร.ธัญบุรี
(จัดแทน มทร.ศรีวิชัย)
คำขวัญราชมงคลร่วมใจเป็นหนึ่ง
จำนวนมหาวิทยาลัย9 แห่ง
กีฬา10
พิธีเปิด3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
พิธีปิด9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประธานพิธีเปิดรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
สนามกีฬาหลักสนามกีฬา มทร.ธัญบุรี

เดิมการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23 กำหนดจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย แต่เนื่องจากไม่แน่ใจในความปลอดภัยจากปัญหาชายแดนภาคใต้ จึงย้ายมาจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน

ในการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ในครั้งนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับเหรียญทองสูงที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชนิดกีฬาแก้ไข

มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 10 ชนิดกีฬา ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข


ก่อนหน้า ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23 ถัดไป
ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22
(มทร.ธัญบุรี)
   
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
(3 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)
  ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24
(มทร.กรุงเทพ)