รายพระนามรัชทายาทสหราชอาณาจักร

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือรายนามบุคคลในเวลาต่างๆ ที่อยู่ในลำดับการสืบราชบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (ค.ศ. 1707 - 1800), สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1801 - 1922), และสหราชอาณาจักร (ค.ศ. 1922 - ปัจจุบัน) ซึ่งจะได้สืบบัลลังก์เมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคตหรือสละราชบัลลังก์ บรรดาผู้ที่ได้สืบราชบัลลังก์จริงๆจะเป็นตัวอักษรหนา

รายนามนี้เริ่มต้นในปีค.ศ. 1707 ตามพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707 ซึ่งเป็นการรวมราชอาณาจักรอังกฤษกับราชอาณาจักรสกอตแลนด์ (ก่อนหน้านี้เป็นรัฐที่แยกอิสระจากกัน มีระบบนิติบัญญัติแยกจากกันแต่มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน) เข้าเป็นรัฐเดียวกันคือ ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ สมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษ, สกอตแลนด์และไอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1702 และเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งบริเตนใหญ่ในปีค.ศ. 1707 พระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701กำหนดให้โซเฟีย เจ้าหญิงอีเล็คเตรสม่ายแห่งฮาโนเวอร์ในฐานะผู้สืบราชสันตติวงศ์ราชบัลลังก์อังกฤษ ซึ่งกฎหมายนี้ได้ขยายไปถึงสกอตแลนด์ด้วยผ่านสนธิสัญญาสหภาพ (มาตรา 2) และพระราชบัญญัติสหภาพ

รายพระนาม แก้

รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์อังกฤษ ค.ศ. 1707 – ปัจจุบัน
พระรูป รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
  เจ้าหญิงโซเฟีย เจ้าหญิงผู้คัดเลือกแห่งฮันโนเฟอร์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระราชนัดดาในพระปัยกา 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1707 สถาปนาราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1714 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายจอร์จ หลุยส์ เจ้าผู้คัดเลือกแห่งฮันโนเฟอร์
พระโอรส (ค.ศ. 1707 – 1714)
 
สมเด็จพระราชินีนาถแอนน์
 
  เจ้าชายจอร์จ หลุยส์ เจ้าผู้คัดเลือกแห่งฮันโนเฟอร์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระราชปนัดดาในพระปัยกา 8 มิถุนายน ค.ศ. 1714 พระมารดาสิ้นพระชนม์ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1714 พระราชปนัดดาในพระปัยกาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าชายจอร์จ ออกัสตัส ดยุกแห่งเคมบริดจ์
พระโอรส (ค.ศ. 1714)
 
  เจ้าชายจอร์จ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1714 พระราชบิดาสืบราชสมบัติ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1727 พระราชบิดาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งเอดินบะระ
พระโอรส (ค.ศ. 1714 – 1727)
 
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 1
 
  เจ้าชายเฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1727 พระราชบิดาสืบราชสมบัติ 31 มีนาคม ค.ศ. 1751 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งคัมบาร์ลันด์
พระอนุชา (ค.ศ. 1727 – 1737)
 
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2
 
เจ้าหญิงออกัสตาแห่งเวลส์
พระธิดา (ค.ศ. 1737 – 1738)
 
เจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์
พระโอรส (ค.ศ. 1738 – 1751)
 
  เจ้าชายจอร์จ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชนัดดา 31 มีนาคม ค.ศ. 1751 พระบิดาสิ้นพระชนม์ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1760 พระอัยกาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งยอร์กและออลบานี
พระอนุชา (ค.ศ. 1751 – 1760)
 
  เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งยอร์กและออลบานี ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 25 ตุลาคม ค.ศ. 1760 พระเชษฐาสืบราชสมบัติ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1762 พระมหากษัตริย์มีพระราชโอรส เจ้าชายวิลเลียม เฮนรี ดยุกแห่งกลอสเตอร์และเอดินบะระ
พระอนุชา (ค.ศ. 1760 – 1762)
 
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3
 
  เจ้าชายจอร์จ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1762 ประสูติ 29 มกราคม ค.ศ. 1820 พระราชบิดาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งยอร์กและออลบานี
พระปิตุลา (ค.ศ. 1762 – 1763)
 
เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งยอร์กและออลบานี
พระอนุชา (ค.ศ. 1763 – 1796)
 
เจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งเวลส์
พระธิดา (ค.ศ. 1796 – 1817)
 
เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งยอร์กและออลบานี
พระอนุชา (ค.ศ. 1817 – 1820)
 
  เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งยอร์กและออลบานี ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 29 มกราคม ค.ศ. 1820 พระเชษฐาสืบราชสมบัติ 5 มกราคม ค.ศ. 1827 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งแคลเรนซ์และเซนต์แอนดรูวส์
พระอนุชา (ค.ศ. 1820 – 1827)
 
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4
 
  เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งแคลเรนซ์และเซนต์แอนดรูวส์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 5 มกราคม ค.ศ. 1827 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1830 พระเชษฐาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าหญิงอเล็กซานดรินา วิกตอเรียแห่งเคนต์
พระภาติกา (ค.ศ. 1827 – 1830)
 
  เจ้าหญิงอเล็กซานดรินา วิกตอเรียแห่งเคนต์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระภาติกา 26 มิถุนายน ค.ศ. 1830 พระปิตุลาสืบราชสมบัติ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1837 พระปิตุลาสวรรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าชายเออร์เนสต์ ออกัสตัส ดยุกแห่งคัมบาร์ลันด์และเทวิอ็อตเดล
พระปิตุลา (ค.ศ. 1830 – 1837)
 
สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4
 
  สมเด็จพระเจ้าเออร์เนสต์ ออกัสตัสที่ 1 แห่งฮันโนเฟอร์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระปิตุลา 20 มิถุนายน ค.ศ. 1837 พระภาติกาสืบราชสมบัติ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 สมเด็จพระราชินีนาถมีพระราชธิดา เจ้าชายจอร์จ มกุฎราชกุมารแห่งฮันโนเฟอร์
พระราชโอรส (ค.ศ. 1837 – 1840)
 
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
 
  เจ้าหญิงวิกตอเรีย ทายาทโดยสันนิษฐาน พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 ประสูติ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1841 พระอนุชาประสูติ สมเด็จพระเจ้าเออร์เนสต์ ออกัสตัสที่ 1 แห่งฮันโนเฟอร์
พระอนุชาในพระอัยกา (ค.ศ. 1840 – 1841)
 
  เจ้าชายอัลเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1841 ประสูติ 22 มกราคม ค.ศ. 1901 พระราชมารดาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าหญิงวิกตอเรีย พระราชกุมารี
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1841 – 1844)
 
เจ้าชายอัลเฟรด ดยุกแห่งเอดินบะระ
พระอนุชา (ค.ศ. 1844 – 1864)
 
เจ้าชายอัลเบิร์ต วิกเตอร์ ดยุกแห่งแคลเรนซ์และเอวอนเดล
พระโอรส (ค.ศ. 1864 – 1892)
 
เจ้าชายจอร์จ ดยุกแห่งยอร์ก
พระโอรส (ค.ศ. 1892 – 1901)
 
  เจ้าชายจอร์จ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสพระองค์ที่สอง[1] 22 มกราคม ค.ศ. 1901 พระราชบิดาสืบราชสมบัติ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 พระราชบิดาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งเวลส์
พระโอรส (ค.ศ. 1901 – 1910)
 
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7
 
  เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 พระราชบิดาสืบราชสมบัติ 20 มกราคม ค.ศ. 1936 พระราชบิดาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าชายอัลเบิร์ต ดยุกแห่งยอร์ก
พระอนุชา (ค.ศ. 1910 – 1936)
 
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5
 
  เจ้าชายอัลเบิร์ต ดยุกแห่งยอร์ก ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 20 มกราคม ค.ศ. 1936 พระเชษฐาสืบราชสมบัติ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1936 พระเชษฐาสละราชบัลลังก์; สืบราชสมบัติ เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งยอร์ก
พระธิดา (ค.ศ. 1936)
 
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8
 
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธ ดัชเชสแห่งเอดินบะระ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1936 พระราชบิดาสืบราชสมบัติ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 พระราชบิดาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1936 – 1948)
 
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6
 
เจ้าชายชาร์ลส์แห่งเอดินบะระ
พระโอรส (ค.ศ. 1948 – 1952)
 
  เจ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 พระราชมารดาสืบราชสมบัติ 8 กันยายน ค.ศ. 2022 พระราชมารดาสวรรคต; สืบราชสมบัติ เจ้าหญิงแอนน์
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1952 – 1960)
 
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
 
เจ้าชายแอนดรูว์
พระอนุชา (ค.ศ. 1960 – 1982)
 
เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์
พระโอรส (ค.ศ. 1982 – 2022)
 
  เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ 8 กันยายน ค.ศ. 2022 พระราชบิดาสืบราชสมบัติ ปัจจุบัน ปัจจุบัน เจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์
พระโอรส (ค.ศ. 2022 – ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
 

ดูเพิ่ม แก้

เชิงอรรถ แก้

  1. เจ้าชายอัลเบิร์ต วิกเตอร์ ดยุกแห่งคลาเรนซ์และเอวอนเดล พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 สิ้นพระชนม์ก่อนที่พระราชบิดาจะสืบราชสมบัติ