รายพระนามรัชทายาทสหราชอาณาจักร

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือรายนามบุคคลในเวลาต่างๆ ที่อยู่ในลำดับการสืบราชบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (ค.ศ. 1707 - 1800), สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1801 - 1922), และสหราชอาณาจักร (ค.ศ. 1922 - ปัจจุบัน) ซึ่งจะได้สืบบัลลังก์เมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคตหรือสละราชบัลลังก์ บรรดาผู้ที่ได้สืบราชบัลลังก์จริงๆจะเป็นตัวอักษรหนา

รายนามนี้เริ่มต้นในปีค.ศ. 1707 ตามพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707 ซึ่งเป็นการรวมราชอาณาจักรอังกฤษกับราชอาณาจักรสกอตแลนด์ (ก่อนหน้านี้เป็นรัฐที่แยกอิสระจากกัน มีระบบนิติบัญญัติแยกจากกันแต่มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน) เข้าเป็นรัฐเดียวกันคือ ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ สมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษ, สกอตแลนด์และไอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1702 และเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งบริเตนใหญ่ในปีค.ศ. 1707 พระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701กำหนดให้โซเฟีย เจ้าหญิงอีเล็คเตรสม่ายแห่งฮาโนเวอร์ในฐานะผู้สืบราชสันตติวงศ์ราชบัลลังก์อังกฤษ ซึ่งกฎหมายนี้ได้ขยายไปถึงสกอตแลนด์ด้วยผ่านสนธิสัญญาสหภาพ (มาตรา 2) และพระราชบัญญัติสหภาพ

รายพระนามแก้ไข

รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์อังกฤษ ค.ศ. 1707 - ปัจจุบัน
พระรูป รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
  โซเฟีย เจ้าหญิงอีเล็คเตรส พันปีหลวงแห่งฮาโนเวอร์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระญาติ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1707 สถาปนาราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1714 สิ้นพระชนม์ จอร์จ หลุยส์ อีเล็คเตอร์แห่งฮันโนเฟอร์
พระโอรส (ค.ศ. 1707 - ค.ศ. 1714)
 
สมเด็จพระราชินีนาถแอนน์
 
  จอร์จ หลุยส์ อีเล็คเตอร์แห่งฮันโนเฟอร์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระญาติ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1714 พระมารดาสิ้นพระชนม์ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1714 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายจอร์จ ออกัสตัสแห่งฮันโนเฟอร์
พระโอรส (ค.ศ. 1714)
 
  เจ้าชายจอร์จ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรสองค์โต 1 สิงหาคม ค.ศ. 1714 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1727 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งเอดินบะระ
พระโอรส (ค.ศ. 1714 - ค.ศ. 1727)
 
พระเจ้าจอร์จที่ 1
 
  เจ้าชายเฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรสองค์โต 11 มิถุนายน ค.ศ. 1727 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 31 มีนาคม ค.ศ. 1751 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งคัมเบอร์แลนด์
พระอนุชา (ค.ศ. 1727 - ค.ศ. 1737)
 
พระเจ้าจอร์จที่ 2
 
เจ้าหญิงออกัสตา
พระธิดา (ค.ศ. 1737 - 1738)
 
เจ้าชายจอร์จ
พระโอรส (ค.ศ. 1738 - 1751)
 
  เจ้าชายจอร์จ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระนัดดา 31 มีนาคม ค.ศ. 1751 พระบิดาสิ้นพระชนม์ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1760 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งยอร์ก
พระอนุชา (ค.ศ. 1751 - ค.ศ. 1760)
 
  เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งยอร์ก ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 25 ตุลาคม ค.ศ. 1760 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1762 พระมหากษัตริย์มีพระโอรส เจ้าชายวิลเลียม เฮนรี
พระอนุชา (ค.ศ. 1760 - ค.ศ. 1762)
 
พระเจ้าจอร์จที่ 3
 
  เจ้าชายจอร์จ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรสองค์โต 12 สิงหาคม ค.ศ. 1762 ประสูติ 29 มกราคม ค.ศ. 1820 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งยอร์ก
พระปิตุลา (ค.ศ. 1762 - ค.ศ. 1763)
 
เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งยอร์ก
พระอนุชา (ค.ศ. 1763 - 1796)
 
เจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งเวลส์
พระธิดา (ค.ศ. 1796 - 1817)
 
เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งยอร์ก
พระอนุชา (ค.ศ. 1817 - 1820)
 
  เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งยอร์ก ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 29 มกราคม ค.ศ. 1820 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 5 มกราคม ค.ศ. 1827 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งแคลเรนซ์
พระอนุชา (ค.ศ. 1820 - ค.ศ. 1827)
 
พระเจ้าจอร์จที่ 4
 
  เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งแคลเรนซ์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 5 มกราคม ค.ศ. 1827 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1830 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าหญิงอเล็กซานดรินา วิกตอเรียแห่งเคนต์
พระนัดดา (ค.ศ. 1830 - ค.ศ. 1837)
 
  เจ้าหญิงอเล็กซานดรินา วิกตอเรียแห่งเคนต์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระนัดดา 26 มิถุนายน ค.ศ. 1830 พระปิตุลาเป็นพระมหากษัตริย์ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1837 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเออร์เนสต์ ออกัสตัส ดยุกแห่งคัมเบอร์แลนด์
พระปิตุลา (ค.ศ. 1830 - ค.ศ. 1837)
 
พระเจ้าวิลเลียมที่ 4
 
  พระเจ้าแอนสท์ เอากุสท์ที่ 1 แห่งฮันโนเฟอร์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระปิตุลา 20 มิถุนายน ค.ศ. 1837 พระนัดดาเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 สมเด็จพระราชินีนาถมีพระธิดา จอร์จ มกุฎราชกุมารแห่งฮันโนเฟอร์
พระโอรส (ค.ศ. 1837 - ค.ศ. 1840)
 
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
 
  เจ้าหญิงวิกตอเรีย พระราชกุมารี ทายาทโดยสันนิษฐาน พระธิดาองค์โต 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 ประสูติ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1841 พระอนุชาประสูติ พระเจ้าแอนสท์ เอากุสท์ที่ 1 แห่งฮันโนเฟอร์
พระอนุชาในพระอัยกา (ค.ศ. 1840 - ค.ศ. 1841)
 
  เจ้าชายอัลเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรสองค์โต 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1841 ประสูติ 22 มกราคม ค.ศ. 1901 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าหญิงวิกตอเรีย พระราชกุมารี
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1841 - ค.ศ. 1844)
 
เจ้าชายอัลเฟรด
พระอนุชา (ค.ศ. 1844 - 1864)
 
เจ้าชายอัลเบิร์ต วิกเตอร์ ดยุกแห่งแคลเรนซ์
พระโอรส (ค.ศ. 1864 - 1892)
 
เจ้าชายจอร์จ ดยุกแห่งยอร์ก
พระโอรส (ค.ศ. 1892 - 1901)
 
  เจ้าชายจอร์จ เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรสองค์ที่สอง[1] 22 มกราคม ค.ศ. 1901 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งเวลส์
พระโอรส (ค.ศ. 1901 - ค.ศ. 1910)
 
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7
 
  เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เจ้าชายแห่งเวลส์ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรสองค์โต 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 20 มกราคม ค.ศ. 1936 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายอัลเบิร์ต ดยุกแห่งยอร์ก
พระอนุชา (ค.ศ. 1910 - ค.ศ. 1936)
 
พระเจ้าจอร์จที่ 5
 
  เจ้าชายอัลเบิร์ต ดยุกแห่งยอร์ก ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 20 มกราคม ค.ศ. 1936 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1936 พระเชษฐาสละราชบัลลังก์, ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งยอร์ก
พระธิดา (ค.ศ. 1936)
 
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8
 
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธ ดัชเชสแห่งเอดินบะระ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระธิดาองค์โต 11 ธันวาคม ค.ศ. 1936 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1936 - ค.ศ. 1948)
 
พระเจ้าจอร์จที่ 6
 
เจ้าชายชาลส์แห่งเอดินบะระ
พระโอรส (ค.ศ. 1848 - 1952)
 
  เจ้าชายชาลส์แห่งเอดินบะระ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรสองค์โต 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 พระมารดาเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ ปัจจุบัน ยังคงดำรงพระอิสริยยศ เจ้าหญิงแอนน์
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1952 - ค.ศ. 1960)
 
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
 
เจ้าชายแอนดรูว์
พระอนุชา (ค.ศ. 1960 - 1982)
 
เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์
พระโอรส (ค.ศ. 1982 - ปัจจุบัน)
 

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. เจ้าชายอัลเบิร์ต วิกเตอร์ ดยุกแห่งคลาเรนซ์และเอวอนเดล พระโอรสองค์โตในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 สิ้นพระชนม์ก่อนที่พระราชบิดาจะสืบราชบัลลังก์