รายพระนามพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีประมุขมาแล้ว 13 พระองค์ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1707 (พ.ศ. 2250) โดยการรวมตัวกันของราชอาณาจักรอังกฤษและราชอาณาจักรสกอตแลนด์ซึ่งเป็นรัฐร่วมประมุขกันมาก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1603 (พ.ศ. 2146) จนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1801 (พ.ศ. 2344) ได้ผนวกราชอาณาจักรไอร์แลนด์เข้ามาอีกจึงเป็นสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ แต่พอวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465) พื้นที่ทางใต้ของไอร์แลนด์ได้แยกตัวไปเป็นอิสระ อาณาจักรนี้จึงใช้นามใหม่ว่าสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470)

ตราแผ่นดินของสหราชอาณาจักร

ราชวงศ์สจวต

แก้
พระนาม
ครองราชย์
พระฉายาลักษณ์ อาร์ม พระราชสมภพ
พระราชบิดาและมารดา
อภิเษกสมรส
พระราชโอรสและธิดา
สวรรคต สืบราชบัลลังก์ในฐานะ
สมเด็จพระราชินีนาถแอนน์
1 พฤษภาคม ค.ศ.1707 (พ.ศ. 2250)[1]

1 สิงหาคม ศ.ศ.1714 (พ.ศ. 2257)
6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1665 (พ.ศ. 2008)
พระราชวังเซนต์เจมส์
พระราชธิดาในพระเจ้าเจมส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ และแอนน์ ไฮด์
เจ้าชายจอร์จแห่งเดนมาร์ก
พระราชวังเซนต์เจมส์
28 กรกฎาคม ค.ศ.1683 (พ.ศ. 2226)
พระโอรส 1 พระองค์
1 สิงหาคม ค.ศ.1714 (พ.ศ. 2257)
พระราชวังเค็นซิงตัน
พระชนมพรรษา 49 พรรษา
พระราชธิดาในพระเจ้าเจมส์ที่ 2 แห่งอังกฤษและที่ 7 แห่งสกอตแลนด์

ราชอาณาจักรอังกฤษกับราชอาณาจักรสกอตแลนด์รวมเข้าด้วยกันเป็น ราชอาณาจักรเกรตบริเตน หลังจากมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707 แต่ทั้งสองราชอาณาจักรยังคงมีระบบกฎหมายแยกจากกัน จากเวลานี้พระอิสสริยยศ กษัตริย์แห่งอังกฤษ หรือ ราชินีแห่งอังกฤษ นั้นจึงไม่ค่อยถูกต้องนัก แม้ว่าจะใช้กันโดยทั่วไปก็ตาม

พระนาม
ครองราชย์
พระฉายาลักษณ์ อาร์ม พระราชสมภพ
พระราชบิดาและมารดา
อภิเษกสมรส
พระราชโอรสและธิดา
บรมราชาภิเษก สวรรคต สืบราชบัลลังก์ในฐานะ
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 1
จอร์จ หลุยส์
1 สิงหาคม 1714

11 มิถุนายน 1727
28 พฤษภาคม 1660
อ็อสนาบรึค
พระโอรสในแอนสนท์ เอากุสท์ ผู้คัดเลือกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์คกับโซฟีแห่งฮันโนเฟอร์
โซฟี โดโรเทอา แห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
21 พฤศจิกายน 1682
2 พระองค์
20 ตุลาคม 1714 11 มิถุนายน 1727
อ็อสนาบรึค
พระชนมพรรษา 67 พรรษา
พระราชปนัดดาในพระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ, สายในฐานะพระโอรสของโซฟีแห่งฮันโนเฟอร์
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2
จอร์จ ออกัสตัส
11 มิถุนายน 1727

25 ตุลาคม 1760
30 ตุลาคม 1683
ฮันโนเฟอร์
พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 1 และ โซฟี โดโรเทอา แห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
คาโรลีเนอแห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค
22 สิงหาคม 1705
8 พระองค์
11 ตุลาคม 1727 25 ตุลาคม 1760
พระราชวังเคนซิงตัน
พระชนมพรรษา 76 พรรษา
พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 1
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3
จอร์จ เฟรเดอริก วิลเลียม
25 ตุลาคม 1760

29 มกราคม 1820
จนถึง ค.ศ. 1801:

1801–1816:

ตั้งแต่ ค.ศ. 1816:
4 มิถุนายน 1738
พระตำหนักนอร์คฟอร์ก
พระโอรสในเจ้าชายเฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์ และ เจ้าหญิงออกัสตาแห่งซัคเซิน-โกทา
ชาร์ล็อทเทอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
พระราชวังเซนต์เจมส์
8 กันยายน 1761
15 พระองค์
22 กันยายน 1761 29 มกราคม 1820
พระราชวังวินด์เซอร์
พระชนมพรรษา 81 พรรษา
พระราชนัดดาในพระเจ้าจอร์จที่ 2
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4
จอร์จ ออกัสตัส เฟรเดอริก
29 มกราคม 1820

26 มิถุนายน 1830
12 สิงหาคม 1762
พระราชวังเซนต์เจมส์
พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 3 และ ชาร์ล็อทเทอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
(1) มาเรีย แอนน์ ฟิตซ์เฮอร์เบิร์ต
15 ธันวาคม 1785

(2) คาโรลีเนอแห่งเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิล
พระราชวังเซนต์เจมส์
8 เมษายน 1795
พระธิดา 1 พระองค์
19 กรกฎาคม 1821 26 มิถุนายน 1830
วินด์เซอร์ เบิร์กไชท์
พระชนมพรรษา 67 พรรษา
พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 3
สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4
วิลเลียม เฮนรี
26 มิถุนายน 1830

20 มิถุนายน 1837
21 สิงหาคม 1765
พระราชวังบักกิงแฮม
พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 3 และ ชาร์ล็อทเทอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
อาเดิลไฮด์แห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน
พระราชวังคิว
13 กรกฎาคม 1818
2 พระองค์
8 กันยายน 1831 20 มิถุนายน 1837
พระราชวังวินด์เซอร์
พระชนมพรรษา 71 พรรษา
พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 3
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
อเล็กซานดรินา วิกตอเรีย
20 มิถุนายน 1837

22 มกราคม 1901
24 พฤษภาคม 1819
พระราชวังเค็นซิงตัน
พระธิดาในเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งเคนต์และสแตรธเอิร์น และ เจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งซัคเซิน-โคบวร์ค-ซาลเฟลด์
เจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี
พระราชวังเซนต์เจมส์
10 กุมภาพันธ์ 1840
9 พระองค์
28 มิถุนายน 1838 22 มกราคม 1901
ออสบอร์น เฮ้าส์
พระชนมพรรษา 81 พรรษา
พระราชนัดดาในพระเจ้าจอร์จที่ 3

แม้ว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 จะเป็นพระราชโอรสและองค์รัชทายาทในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แต่พระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากพระราชบิดา จึงนับว่าพระองค์ได้ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่

พระนาม
ครองราชย์
พระฉายาลักษณ์ อาร์ม พระราชสมภพ
พระราชบิดาและมารดา
อภิเษกสมรส
พระราชโอรสและธิดา
บรมราชาภิเษก สวรรคต สืบราชบัลลังก์ในฐานะ
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7
อัลเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด
22 มกราคม 1901

6 พฤษภาคม 1910
9 พฤศจิกายน 1841
พระราชวังบักกิงแฮม
พระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี
เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก
มหาวิหารเซนต์จอร์จ แชแปล
10 มีนาคม 1863
6 พระองค์
9 สิงหาคม 1902 6 พฤษภาคม 1910
พระราชวังบักกิงแฮม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา
พระราชโอรสในพระราชินีนาถวิกตอเรีย

ชื่อพระราชวงศ์ถูกเปลี่ยนเป็นวินด์เซอร์ในปี พ.ศ. 2460 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ชื่อพระราชวงศ์ถูกเปลี่ยนจากซัคเซิน-โคบวร์คและโกทาเป็นวินด์เซอร์เนื่องจากการต่อต้านเยอรมนีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 องค์รัชทายาทในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วินด์เซอร์ แม้ว่านามสกุลตามกฎหมายขององค์รัชทายาทจะเป็น เมาธ์แบทเทน-วินด์เซอร์

พระนาม
ครองราชย์
พระฉายาลักษณ์ อาร์ม พระราชสมภพ
พระราชบิดาและมารดา
อภิเษกสมรส
พระราชโอรสและธิดา
บรมราชาภิเษก สวรรคต สืบราชบัลลังก์ในฐานะ
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5
จอร์จ เฟรเดอริก เออร์เนสต์ อัลเบิร์ต
6 พฤษภาคม 1910

20 มกราคม 1936
3 มิถุนายน 1865
ปราสาทแบลมอรัล
พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 และอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก
เจ้าหญิงวิกตอเรีย แมรีแห่งเท็ก
พระราชวังเซนต์เจมส์
6 กรกฎาคม 1893
6 พระองค์
22 มิถุนายน 1911 20 มกราคม 1936
ตำหนักซานดริงแฮม
พระชนมพรรษา 70 พรรษา
พระราชโอรสในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8
เอ็ดเวิร์ด อัลเบิร์ต คริสเตียน จอร์จ แอนดรูว์ แพทริก เดวิด
20 มกราคม 1936

11 ธันวาคม 1936
สละราชบัลลังก์
23 มิถุนายน 1894
ไวท์ลอร์จ
พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 และเจ้าหญิงวิกตอเรีย แมรีแห่งเท็ก
วอลลิส ซิมป์สัน
ปารีส
3 มิถุนายน 1937
ไม่มีพระโอรสและธิดา
12 พฤษภาคม 1937
(ยกเลิก)
28 พฤษภาคม 1972
ปารีส
พระชนมพรรษา 77 พรรษา
พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 5
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6
อัลเบิร์ต เฟรเดอริก
อาร์เธอร์ จอร์จ
11 ธันวาคม 1936

6 กุมภาพันธ์ 1952
14 ธันวาคม 1895
ตำหนักซานดริงแฮม
พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 และเจ้าหญิงวิกตอเรีย แมรีแห่งเท็ก
เลดีเอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
26 เมษายน 1923
2 พระองค์
12 พฤษภาคม 1937 6 กุมภาพันธ์ 1952
ตำหนักซานดริงแฮม
พระชนมพรรษา 56 พรรษา
พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 5
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
เอลิซาเบธ อเล็กซานดรา แมรี
6 กุมภาพันธ์ 1952

8 กันยายน 2022
(70 ปี 214 วัน)
21 เมษายน 1926
เมย์แฟร์
พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 และเลดีเอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน
เจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซและเดนมาร์ก
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
20 พฤศจิกายน 1947
4 พระองค์
2 มิถุนายน 1953 8 กันยายน 2022
ปราสาทแบลมอรัล
พระชนมพรรษา 96 พรรษา
พระราชธิดาในพระเจ้าจอร์จที่ 6
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
ชาร์ลส์ ฟิลิป อาร์เธอร์ จอร์จ
8 กันยายน 2022

ปัจจุบัน
(1 ปี 285 วัน)
14 พฤศจิกายน 1948
พระราชวังบักกิงแฮม
พระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ
เลดีไดอานา สเปนเซอร์
อาสนวิหารเซนต์พอล
29 กรกฎาคม 1981
2 พระองค์
คามิลลา แชนด์
วินด์เซอร์ กิลด์ฮอลล์
9 เมษายน 2005
6 พฤษภาคม 2023 ปัจจุบัน พระราชโอรสในพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

อ้างอิง

แก้
  1. ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1702 และเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกในวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1702 ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 แห่งอังกฤษ (5 ปีก่อนการสถาปนาราชอาณาจักรบริเตนใหญ่)