รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์อังกฤษ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

พระมหากษัตริย์อังกฤษส่วนใหญ่เป็นสมเด็จพระราชาธิบดี คู่อภิเษกสมรสจึงได้รับอิสสริยยศเป็น "สมเด็จพระราชินี" หากพระมหากษัตริย์เป็นสมเด็จพระราชินีนาถ พระราชสวามีของพระนางจะได้รับพระอิสริยยศอื่น ๆ ตามแต่จะพระราชทาน เมื่อราชอาณาจักรอังกฤษถูกผนวกเข้ากับราชอาณาจักรสกอตแลนด์ กลายเป็น "ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่" ในปี ค.ศ. 1707 อิสริยยศ "คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์อังกฤษ" จึงเป็นอันสิ้นสุดลง

พระนางแอนน์แห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ พระมเหสีในพระเจ้าเจมส์ที่ 1 เป็นสมเด็จพระราชินีของทั้งประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์เป็นพระองค์แรก

คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์อังกฤษ

แก้
พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  สมเด็จพระราชินีเอลสวิธแห่งกินิ ค.ศ. 868 24 เมษายน ค.ศ. 871 26 ตุลาคม ค.ศ. 899
พระราชสวามีสวรรคต
ค.ศ. 902 พระเจ้าอัลเฟรดมหาราช
สมเด็จพระราชินีเอลฟฟาเอด ประมาณ พ.ศ. 1444 พ.ศ. 1453 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส
  สมเด็จพระราชินีเอ็ดกิวาแห่งเคนต์ ประมาณ พ.ศ. 1447 ประมาณ พ.ศ. 1462 14 กรกฎาคม พ.ศ. 1467 พ.ศ. 1508
สมเด็จพระราชินีเอลฟ์จิฟูแห่งชาฟท์สบรี พ.ศ. 1482 พ.ศ. 1487 พระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1
สมเด็จพระราชินีเอเธลเฟลดแห่งดาเมอแรม พ.ศ. 1487 26 พฤษภาคม พ.ศ. 1489
พระราชสวามีสวรรคต
ประมาณ พ.ศ. 1505-พ.ศ. 1534
สมเด็จพระราชินีเอลฟ์จิฟู 24 พฤจิกายน พ.ศ. 1498 1 ตุลาคม พ.ศ. 1502
การอภิเสกสมรสเป็นโมฆะ
พระเจ้าเอ็ดวี
สมเด็จพระราชินีเอลฟ์ธรีธ ค.ศ. 964/965 8 ตุลาคม ค.ศ. 975
พระราชสวามีสวรรคต
พระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ
สมเด็จพระราชินีเอลฟ์จิฟูแห่งยอร์ก พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 แห่งอังกฤษ
  สมเด็จพระราชินีเอ็มมาแห่งนอร์มังดี ประมาณ ค.ศ. 985 ค.ศ. 1002 25 ธันวาคม ค.ศ. 1013
พระราชสวามีถูกปลด
6 มีนาคม ค.ศ. 1052
  สมเด็จพระราชินีอิดิธแห่งเวสเซ็กส์ พ.ศ. 1572 พ.ศ. 1588 4 มกราคม 1066
พระราชสวามีสวรรคต
19 ธันวาคม พ.ศ. 1618 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดธรรมสักขี
สมเด็จพระราชินีอีดิธแห่งเมอร์เซีย มกราคม พ.ศ. 1609 14 ตุลาคม พ.ศ. 1609
พระราชสวามีสวรรคต
สมเด็จพระเจ้าฮาโรลด์ กอดวินสัน

ราชวงศ์เดนมาร์ก

แก้
พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พระราชพิธีราชาภิเษก พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  ซิกริดผู้ทรนง
(ยังเป็นที่ถกเถียง)
และ/หริอ
สเวียโตสลาฟ แห่งโปแลนด์
ค.ศ. 996 25 ธันวาคม ค.ศ. 1013 - 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1014 พระเจ้าสเวน ฟอร์กเบียร์ด

ราชวงศ์เวสเซกซ์ (ฟื้นฟูครั้งที่ 1)

แก้
พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  สมเด็จพระราชินีเอ็มมาแห่งนอร์มังดี ประมาณ ค.ศ. 985 ค.ศ. 1002 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1014
พระราชสวามีขึ้นครองราชย์
23 เมษายน ค.ศ. 1016
พระราชสวามีสวรรคต
6 มีนาคม ค.ศ. 1052 พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 แห่งอังกฤษ
สมเด็จพระราชินีเอ็ดกวิน ค.ศ. 1015 23 เมษายน ค.ศ. 1016 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1016 พระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 2 แห่งอังกฤษ

ราชวงศ์เดนมาร์ก (ฟื้นฟู)

แก้
พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  สมเด็จพระราชินีเอ็มมาแห่งนอร์มังดี ประมาณ ค.ศ. 985 กรกฎาคม ค.ศ. 1017 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1035
พระราชสวามีสวรรคต
6 มีนาคม ค.ศ. 1052 พระเจ้าคนุตมหาราช
พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พระราชพิธีสถาปนา พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  พระนางมาทิลดาแห่งแฟลนเดิร์ส ก่อน พ.ศ. 1574 พ.ศ. 1596 25 ธันวาคม พ.ศ. 1609
พระสวามีเสวยราชย์
11 พฤษภาคม พ.ศ. 1611 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 1626 พระเจ้าวิลเลียมที่ 1
  พระนางมาทิลดาแห่งสกอตแลนด์ ก่อน พ.ศ. 1623 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 1643 11 (?) พฤศจิกายน พ.ศ. 1643 1 พฤษภาคม พ.ศ. 1661 พระเจ้าเฮนรีที่ 1
  พระนางอเดลิเซียแห่งลูแวง ประมาณ พ.ศ. 1646 24 มกราคม พ.ศ. 1664 30 มกราคม พ.ศ. 1664 1 ธันวาคม พ.ศ. 1678
พระสวามีสวรรคต
23 เมษายน พ.ศ. 1694
  เจฟฟรีย์ที่ 5 เคานต์แห่งอ็องฌู
ยังเป็นที่ถกเถียง
24 สิงหาคม พ.ศ. 1656 พ.ศ. 1671 7 เมษายน พ.ศ. 1684
พระชายาเสวยราชย์
ไม่มีพระราชพิธีสถาปนา พ.ศ. 1691
พระชายาถูกถอดลงจากราชสมบัติ
7 กันยายน พ.ศ. 1694 จักรพรรดินีมาทิลดา
ราชวงศ์บลัว
  พระนางมาทิลดาแห่งบูลอญ ก่อน พ.ศ. 1648 พ.ศ. 1668 22 ธันวาคม พ.ศ. 1678
พระราชสวามีครองราชย์
22 มีนาคม พ.ศ. 1679 3 พฤษภาคม พ.ศ. 1695 พระเจ้าสตีเฟน
ราชวงศ์แพลนแทเจเนต
  พระนางเอลินอร์แห่งอากีแตน ประมาณ พ.ศ. 1665 18 พฤษภาคม พ.ศ. 1695 25 ตุลาคม พ.ศ. 1697
พระราชสวามีเสวยราชย์
19 ธันวาคม พ.ศ. 1697 6 กรกฎาคม พ.ศ. 1732
พระสวามีสวรรคต
1 เมษายน พ.ศ. 1747 พระเจ้าเฮนรีที่ 2
  พระนางเบเรนกาเรียแห่งนาวาร์ ระหว่าง พ.ศ. 1708- พ.ศ. 1713 12 พฤษภาคม พ.ศ. 1734 ไม่มีรับราชาภิเษก[1] 6 เมษายน พ.ศ. 1742
พระสวามีสวรรคต
23 ธันวาคม พ.ศ. 1773 พระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์
  พระนางอิซาเบลลาแห่งอ็องกูแลม ก่อน พ.ศ. 1730 24 สิงหาคม พ.ศ. 1743 8 ตุลาคม พ.ศ. 1743 18 หรือ 19 ตุลาคม พ.ศ. 1759
พระสวามีสวรรคต
31 พฤษภาคม พ.ศ. 1789 พระเจ้าจอห์น
  พระนางเอลินอร์แห่งพรอว็องซ์ ก่อน พ.ศ. 1766 14 มกราคม พ.ศ. 1779 20 มกราคม พ.ศ. 1779 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 1815
พระสวามีสวรรคต
24 มิถุนายน พ.ศ. 1834 พระเจ้าเฮนรีที่ 3
  พระนางเอลินอร์แห่งคาสตีล พ.ศ. 1784 1 ธันวาคม พ.ศ. 1797 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 1815
พระราชสวามีเสวยราชย์
19 สิงหาคม พ.ศ. 1817 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 1833 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1
  พระนางมาเกอร์รีตแห่งฝรั่งเศส ระหว่าง พ.ศ. 1818- พ.ศ. 1825 8 (หรือ 10) กันยายน พ.ศ. 1842 พ.ศ. 1842 (?) 7 กรกฎาคม พ.ศ. 1850
พระสวามีสวรรคต
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1860
  พระนางอิซาเบลลาแห่งฝรั่งเศส ระหว่าง พ.ศ. 1831 - พ.ศ. 1839 25 มกราคม พ.ศ. 1851 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1851 20 มกราคม พ.ศ. 1870
พระสวามีถูกถอดจากราชสมบัติ
22 สิงหาคม พ.ศ. 1901 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2
  พระนางฟิลิปปาแห่งเฮนอลต์ 24 มิถุนายน พ.ศ. 1854 (?) 24 มกราคม พ.ศ. 1871 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1873 15 สิงหาคม พ.ศ. 1912 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3
  พระนางแอนน์แห่งโบฮีเมีย 11 พฤษภาคม พ.ศ. 1909 20 มกราคม พ.ศ. 1926 (?) 22 มกราคม พ.ศ. 1926 (?) 7 มิถุนายน พ.ศ. 1937 พระเจ้าริชาร์ดที่ 2
  พระนางอิซาเบลลาแห่งฝรั่งเศส 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 1930 31 ตุลาคม หรือ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 1939 8 มกราคม พ.ศ. 1940 30 กันยายน พ.ศ. 1942
พระสวามีถูกถอดจากราชสมบัติ
13 กันยายน พ.ศ. 1952
ราชวงศ์แลงแคสเตอร์
  สมเด็จพระราชินีโจแอนนา แห่งนาวาร์ ก่อน พ.ศ. 1913 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1946 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1946 20 มีนาคม พ.ศ. 1956
พระสวามีสวรรคต
9 กรกฎาคม พ.ศ. 1980 พระเจ้าเฮนรีที่ 4
  พระนางแคเธอรินแห่งวาลัว 27 ตุลาคม พ.ศ. 1944 2 มิถุนายน พ.ศ. 1963 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1964 31 สิงหาคม พ.ศ. 1965
พระสวามีสวรรคต
3 มกราคม พ.ศ. 1980 พระเจ้าเฮนรีที่ 5
  พระนางมาร์กาเรตแห่งอ็องฌู 23 มีนาคม พ.ศ. 1972 23 เมษายน พ.ศ. 1988 30 พฤษภาคม พ.ศ. 1988 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2014
พระสวามีสวรรคต[2]
25 สิงหาคม พ.ศ. 2025 พระเจ้าเฮนรีที่ 6
ราชวงศ์ยอร์ค
  พระนางอลิซาเบธ วูดวิลล์ ก่อน พ.ศ. 1980 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2007[3] 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2008 9 เมษายน พ.ศ. 2026
พระสวามีสวรรคต
8 มิถุนายน พ.ศ. 2035 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4
  พระนางแอนน์ เนวิลล์ 11 มิถุนายน พ.ศ. 1999 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2015 26 มิถุนายน พ.ศ. 2026
พระสวามีครองราชย์
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2026 16 มีนาคม พ.ศ. 2028 พระเจ้าริชาร์ดที่ 3
ราชวงศ์ทิวดอร์
  สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธแห่งยอร์ค 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2009 18 มกราคม พ.ศ. 2029 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2030 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2046 สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 7
  สมเด็จพระราชินีแคทเธอรีน แห่งอรากอน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2028 11 มิถุนายน พ.ศ. 2052 24 มิถุนายน พ.ศ. 2052 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2076
การทรงเสกสมรสถูกประกาศว่าเป็นโมฆะ
7 มกราคม พ.ศ. 2079 สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8
  สมเด็จพระราชินีแอนน์ โบลีน ระหว่าง พ.ศ. 2042- พ.ศ. 2055 25 มกราคม พ.ศ. 2076 1 มิถุนายน พ.ศ. 2076 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2079
ทรงถูกสำเร็จโทษ
  สมเด็จพระราชินีเจน เซมัวร์ ระหว่าง พ.ศ. 2050- พ.ศ. 2052 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2079 ไม่มีพระราชพิธีสถาปนา;
ดำรงพระอิสริยยศตั้งแต่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2079
24 ตุลาคม พ.ศ. 2080
  สมเด็จพระราชินีแอนน์แห่งคลีฟ 22 กันยายน พ.ศ. 2058 6 มกราคม พ.ศ. 2083 ไม่มีพระราชพิธีสถาปนา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2083
การทรงเสกสมรสถูกประกาศว่าเป็นโมฆะ
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2100
  สมเด็จพระราชินีแคเธอรีน ฮอเวิร์ด ระหว่าง พ.ศ. 2063- พ.ศ. 2068 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2083 ไม่มีพระราชพิธีสถาปนา 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2084
ถูกถอดลงจากพระอิสริยยศ
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2085
ทรงถูกสำเร็จโทษ
  สมเด็จพระราชินีแคทเธอรีน พารร์ ระหว่าง พ.ศ. 2055- พ.ศ. 2060 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2086 ไม่มีพระราชพิธีสถาปนา 28 มกราคม พ.ศ. 2090
พระราชสวามีสวรรคต
5 กันยายน พ.ศ. 2091
  ลอร์ดกิลฟอร์ด ดัดเลย์
ยังเป็นที่ถกเถียง
พ.ศ. 2079 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2096 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2096
พระชายาเสวยราชย์
ไม่มีพระราชพิธีสถาปนา 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2096
พระชายาถูกถอดลงจากราชสมบัติ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2097
ถูกสำเร็จโทษ
เลดี้เจน เกรย์
  สมเด็จพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
ต่อมาเสวยราชย์บัลลังก์สเปน
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2070 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2097 ไม่มีพระราชพิธีสถาปนา 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2101
พระชายาสวรรคต
13 กันยายน พ.ศ. 2141 สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  • www.royalty.nu
  • สะกดตามหนังสือ ราชินีอังกฤษ อำนาจหลังราชบัลลังก์ โดย Petronelle Cook จิตพะงา วาระศิริ แปล (ยกเว้นบางบทความที่มีผู้เขียนไว้แล้ว จะใช้ตามนั้น)

เชิงอรรถ

แก้
  1. คำว่าไม่มีพระราชพิธีราชาภิเษกในที่นี้มาจากภาษาอังกฤษว่า Not Crowned คือไม่มีพระราชพิธีสถาปนาพระราชินีพระองค์นั้นให้เป็น Queen แต่การเสกสมรสกับ King ทำให้ทุกพระองค์ได้รับพระอิสริยยศ Queen อยู่แล้ว
  2. พระเจ้าเฮนรี่ที่ 6 ถูกถอดลงจากราชสมบัติครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2004 และเสด็จขึ้นครองราชย์อีกครั้งเมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2013 และถูกถอดอีกครั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2014 ระยะเวลาระหว่างนี้ พระนางมาร์กาเรตแห่งอ็องฌูได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีที่แท้จริงของอังกฤษ
  3. พระสถานะการเสกสมรสระหว่างพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และพระราชินีพระองค์นี้ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการชั่วเวลาหนึ่ง