อีดกิฟูแห่งเคนต์

อีดกิฟูแห่งเคนต์ (หรือเอ็ดกิว่า หรืออีดิว่า) (ภาษาอังกฤษ Eadgifu of Kent or Edgiva or Ediva] เป็นพระมเหสีพระองค์ที่สามของเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส พระมหากษัตริย์แห่งแองโกลแซ็กซัน

ภาพของราชินีเอ็ดกิฟูจากมหาวิหารแซ็กซันที่แคนเทอร์บรีและนักบุญแซ็กซันที่ถูกฝัง ณ ที่นั้น

เอ็ดกิฟูเป็นธิดาของซิกเฮล์ม ผู้นำท้องถิ่นของเคนต์ ที่เสียชีวิตในสมรภูมิแห่งโฮล์มในปีค.ศ.902 พระนางอภิเษกสมรสกับเอ็ดเวิร์ดราวปีต.ศ.919 และกลายเป็นพระราชมารดาของโอรสสองพระองค์ พระเจ้าเอ็ดมุนด์ที่ 1 แห่งอังกฤษ และพระเจ้าอีดเร็ดแห่งอังกฤษ กับพระธิดาสองพระองค์ นักบุญอีดเบอร์แห่งวินเชสเตอร์ และอีดกิฟู พระองค์สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระนัดดา เอ็ดก้าร์

ตามที่เรื่องเล่าที่ถูกเขียนในช่วงต้นยุค 960 บอกมา พระบิดาของพระนางได้จำนองคูลลิ่งในเคนต์กับชายที่ขื่อกอด้าเพื่อกู้หนี้ พระนางอ้างว่าพระบิดาได้ชำระหนี้แล้วและยกที่ดินให้ก่พระนาง แต่กอด้าไม่ยอมรับเงินและไม่ยอมยกที่ดินให้ พระนางได้คูลลิ่งมาหลังจากพระบิดาเสียชีวิตหกปี หลังจากที่พระสหายของพระนางโน้มน้าวพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดให้ขมขู่ว่าริมทรัพย์ริมทรัพย์กอด้าหากไม่ตัดใจจากที่ดิน ต่อมาเอ็ดเวิร์ดประกาศริบที่ดินของกอด้าและประราชทานกฎบัตรให้อีดกิฟู แต่พระนางคืนที่ดินส่วนใหญ่ให้กอด้า แม้จะเก็บกฎบัตรไว้ บางทีการอภิเษกสมรสของพระนางอาจเกิดขึ้นหลังจากตอนนี้ หลังเอ็ดเวิร์ดเสียชีวิต พระเจ้าเอเธลสตานเรียกร้องให้อีดกิฟูคืนกฎบัตรให้กอด้า บางทีอาจเป็นเพราะกษัตริย์ไม่ถูกกับพระมารดาเลี้ยง

พระนางหายตัวไปจากราชสำนักในช่วงรัชสมัยของโอรสเลี้ยง พระเจ้าเอเธลสตาน แต่พระนางผงาดและมีอิทธิพลในช่วงรัชสมัยของโอรสทั้งสอง ในฐานะราชินีม่าย ตำแหน่งของพระนางดูเหมือนจะอยู่สูงกว่าพระสุณิสา ในกฎบัตรของเคนต์ช่วงระหว่างปีค.ศ.942-944 พระสุณิสาของพระนาง เอลฟ์กิฟูแห่งชาฟท์สบรี ลงพระนามของพระองค์เองว่าเป็นพระมเหสีรองของกษัตริย์ มีตำแหน่งอยู่ระหว่างเหล่าบิชอปกับเหล่าผู้นำท้องถิ่น จากการเปรียบเทียบ เอ็ดกิฟูลงพระนามในตำแหน่งที่สูงกว่าราชินีพระราชมารดา ต่อจากโอรสของพระนาง เอ็ดมุนด์และอีดเร็ด แต่มาก่อนเหล่าอาร์ชบิชอปและเหล่าบิชอป

หลังจากการสวรรคตของโอรสองค์เล็ก อีดเร็ด ในปีค.ศ.955 พระนางถูกริบที่ดินโดยพระนัดดาองค์โต พระเจ้าเอ็ดวิก บางทีอาจเป็นเพราะพระนางเข้าข้างพระอนุชาของพระองค์ เอ็ดก้าร์ ในการขัดแย้งระหว่างสองพี่น้อง เมื่อเอ็ดก้าร์สืบสันตติวงศ์หลังการสวรรคตของเอ็ดวิกในปีค.ศ.959 พระนางได้รับที่ดินคืนมาบางส่วนและได้รับสินน้ำใจจากพระนัดดา แต่พระนางไม่เคยได้กลับไปผงาดที่ราชสำนักอีก พระนางได้รับการบันทึกครั้งสุดท้ายในฐานะพยานในกฎบัตรปีค.ศ.966

พระนางเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุนคนของศาสนจักรและเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนจักร

แหล่งข้อมูล แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ อีดกิฟูแห่งเคนต์