พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอังกฤษ

พระเจ้าจอห์น[1] หรือที่รู้จักในพระนาม "จอห์นผู้เสียแผ่นดิน" (อังกฤษ: John หรือ John Lackland ค.ศ. 1166-1216) เป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษและเป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ของราชวงศ์แพลนแทเจอนิต ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1199 จนกระทั่งพระองค์สวรรคตในปี ค.ศ. 1216 พระองค์สูญเสียดัชชีนอร์ม็องดีและดินแดนอื่น ๆ ในฝรั่งเศสส่วนใหญ่ให้แก่พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส ส่งผลให้เกิดการล่มสลายของจักรวรรดิอ็องเกแว็ง และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของราชวงศ์กาเปเตียงของฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 13 การจลาจลบารอนนำไปสู่การลงพระนามและประทับตราพระราชลัญจกรในมหากฎบัตรแม็กนาคาร์ตา ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ถือเป็นก้าวแรกในวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร

พระเจ้าจอห์น
พระมหากษัตริย์อังกฤษ
ครองราชย์6 เมษายน ค.ศ. 1199 ถึง
19 ตุลาคม ค.ศ. 1216
รัชสมัย17 ปี
ราชาภิเษก27 พฤษภาคม ค.ศ. 1199
ก่อนหน้าพระเจ้าริชาร์ดที่ 1
ถัดไปพระเจ้าเฮนรีที่ 3
เจ้าแห่งไอร์แลนด์
ครองราชย์พฤษภาคม ค.ศ. 1177 – 19 ตุลาคม ค.ศ. 1216
ถัดไปพระเจ้าเฮนรีที่ 3
พระราชสมภพ24 ธันวาคม ค.ศ. 1166
เมืองออกซฟอร์ด
สวรรคต19 ตุลาคม ค.ศ. 1216 ~(49 ปี)
นอตทิงแฮมเชอร์
มเหสีอิซาเบล เคาน์เตสแห่งกลอสเตอร์
พระนางอิซาเบลลาแห่งอ็องกูแลม
พระราชบุตร5 พระองค์
ราชวงศ์ราชวงศ์แพลนแทเจเนต
พระราชบิดาพระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษ
พระราชมารดาอาลีเยนอร์แห่งอากีแตน

พระเจ้าจอห์นทรงเป็นพระโอรสองค์สุดท้องในพระราชโอรสทั้งสี่ของพระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษและอาลีเยนอร์แห่งอากีแตน พระองค์มีพระสมัญญาว่า จอห์น ผู้ไร้แผ่นดิน[2] เพราะพระองค์ไม่คาดว่าจะได้รับมรดกที่ดินที่สำคัญ[3] พระองค์กลายเป็นพระราชโอรสองค์โปรดของพระเจ้าเฮนรีหลังจากการจลาจลที่ล้มเหลวในปี ค.ศ. 1173-1174 โดยพระเชษฐาของพระองค์คือ เฮนรียุวกษัตริย์, เจ้าชายริชาร์ด และ เจ้าชายเจฟฟรีย์ ต่อพระราชบิดาของพระองค์ เจ้าชายจอห์นได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าแห่งไอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1177 และได้รับมอบดินแดนในอังกฤษและในทวีป พระองค์พยายามกบฏต่อการปกครองของพระเจ้าริชาร์ดแต่ไม่สำเร็จในขณะที่พระเจ้าริชาร์ดเข้าร่วมในสงครามครูเสดครั้งที่สาม แต่พระองค์ได้รับการประกาศให้เป็นกษัตริย์หลังจากพระเจ้าริชาร์ดสวรรคตในปี ค.ศ. 1199 พระองค์ได้บรรลุข้อตกลงกับพระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส เพื่อรับรู้ถึงการครอบครองดินแดนแองเกแว็งของพระเจ้าจอห์นในสนธิสัญญาเลอกูเลต์ในปี ค.ศ. 1200

อ้างอิง แก้

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 475
 2. "- Jean sans Terre". www.rct.uk (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2023-01-01.
 3. Norgate (1902), pp. 1–2.

บรรณานุกรม แก้

 • Aberth, John (2003). A Knight at the Movies: Medieval History on Film. London: Routledge. ISBN 978-0-415-93886-0.
 • Barlow, Frank (1999). The Feudal Kingdom of England, 1042–1216. Harlow, UK: Pearson Education. ISBN 0-582-38117-7.
 • Barrett, Nick (2007). The Revenues of King John and Philip Augustus Revisited. in Church 2007
 • Bartlett, Robert (2000). England Under the Norman and Angevin Kings: 1075–1225. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-822741-8.
 • Bevington, David (2002). Literature and the theatre. in Loewenstein & Mueller 2002
 • Bolton, J. K. (2007). English Economy in the Early Thirteenth Century. in Church 2007
 • Bradbury, Jim (1998). Philip Augustus, King of France 1180–1223. London: Longman. ISBN 978-0-582-06058-6.
  —— (2007). Philip Augustus and King John: Personality and History. in Church 2007
 • Brown, Reginald Allen (1989). Rochester Castle: Kent. London: English Heritage. ISBN 978-1-85074-129-9.
 • Carpenter, David (1996). The Reign of Henry III. London: Hambledon Press. ISBN 978-1-85285-137-8.
  —— (2004). The Struggle for Mastery: The Penguin History of Britain 1066–1284. London: Penguin. ISBN 978-0-14-014824-4.
 • Church, Stephen D. (1999). The Household Knights of King John. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-55319-3.
  —— (2007). King John: New Interpretations. Woodbridge, UK: Boydell Press. ISBN 978-0-85115-947-8.
  —— (2015). King John: England, Magna Carta and the Making of a Tyrant. London: Macmillan. ISBN 978-0-230-77245-8.
 • Churchill, Winston (1958). A History of the English-Speaking Peoples. Vol. 1. London: Cassell. OCLC 634802587.
 • Coss, Peter (2002). From Feudalism to Bastard Feudalism. in Fryde, Monnet & Oexle 2002
 • Curren-Aquino, Deborah T. (1989a). Introduction: King John Resurgent. in Curren-Aquino 1989b
  —— (1989b). King John: New Perspectives. Cranbury, US: University of Delaware Press. ISBN 978-0-87413-337-0.
 • D'Amassa, Don (2009). Encyclopedia of Adventure Fiction: The Essential Reference to the Great Works and Writers of Adventure Fiction. New York: Facts on File. ISBN 978-0-8160-7573-7.
 • Danziger, Danny; Gillingham, John (2003). 1215: The Year of the Magna Carta. London: Coronet Books. ISBN 978-0-7432-5778-7.
 • Duffy, Sean (2007). John and Ireland: the Origins of England's Irish Problem. in Church 2007
 • Duncan, A. A. M. (2007). John King of England and the King of the Scots. in Church 2007
 • Dyer, Christopher (2009). Making a Living in the Middle Ages: The People of Britain, 850–1520. London: Yale University Press. ISBN 978-0-300-10191-1.
 • Elliott, Andrew B. R. (2011). Remaking the Middle Ages: The Methods of Cinema and History in Portraying the Medieval World. Jefferson, US: McFarland. ISBN 978-0-7864-4624-7.
 • Fryde, E. B.; Greenway, D. E.; Porter, S.; Roy, I., บ.ก. (1996). Handbook of British Chronology (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN 0-521-56350-X.
 • Fryde, Natalie; Monnet, Pierre; Oexle, Oto, บ.ก. (2002). Die Gegenwart des Feudalismus. Göttingen, Germany: Vandenhoeck and Ruprecht. ISBN 978-3-525-35391-2.
 • Fryde, Natalie (2007). King John and the Empire. in Church 2007
 • Galbraith, V. H. (1945). "Good and Bad Kings in English History". History. 30: 119–132. doi:10.1111/j.1468-229X.1945.tb00882.x.
 • Gillingham, John (1994). Richard Coeur de Lion: Kingship, Chivalry, and War in the Twelfth Century. London: Hambledon Press. ISBN 978-1-85285-084-5.
  —— (2001). The Angevin Empire (2nd ed.). London: Hodder Arnold. ISBN 0-340-74115-5.
  —— (2007). Historians without Hindsight: Coggshall, Diceto and Howden on the Early Years of John's Reign. in Church 2007
 • Given-Wilson, Chris (1996). An Illustrated History of Late Medieval England. Manchester University Press. ISBN 0-7190-4152-X.
 • Harper-Bill (2007). John and the Church of Rome. in Church 2007
 • Harris, Jesse W. (1940). John Bale, a study in the minor literature of the Reformation. Urbana, US: Illinois Studies in Language and Literature.
 • Hodgett, Gerald (2006). A Social and Economic History of Medieval Europe. Abingdon, UK: Routledge. ISBN 978-0-415-37707-2.
 • Hollister, C. Warren (1961). "King John and the Historians". Journal of British Studies. 1 (1): 1–19. doi:10.1086/385431. JSTOR 175095. S2CID 143821381.
 • Holt, James Clarke (1961). The Northerners: A Study in the Reign of King John. Oxford University Press. OCLC 862444.
  —— (1963). King John. London: Historical Association. OCLC 639752123.
  —— (1984). The Loss of Normandy and Royal Finance. in Holt & Gillingham 1984
  ——; Gillingham, John, บ.ก. (1984). War and Government in the Middle Ages: Essays in Honour of J. O. Prestwich. Woodbridge, UK: Boydell Press. ISBN 978-0-389-20475-6.
 • Hunnisett, R. F. (1961). The Medieval Coroner. Cambridge University Press. OCLC 408381.
 • Huscroft, Richard (2005). Ruling England, 1042–1217. Harlow, UK: Pearson. ISBN 0-582-84882-2.
 • Inwood, Stephen (1998). A History of London. London: Macmillan. ISBN 978-0-7867-0613-6.
 • Johnson, Hugh (1989). Vintage: The Story of Wine. New York: Simon and Schuster. ISBN 0-671-68702-6.
 • Jordan, William Chester (1991). "Isabelle d'Angoulême, by the Grace of God, Queen". Revue belge de philologie et d'histoire. 69 (4): 821–852. doi:10.3406/rbph.1991.3798.
 • Lachaud, Frédérique (2018). Jean sans Terre (ภาษาฝรั่งเศส). Paris, Perrin. ISBN 978-2-262-06481-5.
 • Lawler, John; Lawler, Gail Gates (2000). A Short Historical Introduction to the Law of Real Property. Washington DC: Beard Books. ISBN 978-1-58798-032-9.
 • Lloyd, Alan (1972). The Maligned Monarch: a Life of King John of England. Garden City, US: Doubleday. OCLC 482542.
 • Loewenstein, David; Mueller, Janel M., บ.ก. (2002). The Cambridge History of Early Modern English Literature. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-63156-3.
 • Maley, Willy (2010). 'And bloody England into England gone': Empire, Monarchy, and Nation. in Maley & Tudeau-Clayton 2010
  —— (2010). Tudeau-Clayton, Margaret (บ.ก.). This England, That Shakespeare: New Angles on Englishness and the Bard. Farnham, UK: Ashgate Publishing. ISBN 978-0-7546-6602-8.
 • Mason, Emma (2008). King Rufus: The Life and Murder of William II of England. Stroud, UK: The History Press. ISBN 978-0-7524-4635-6.
 • McEachern, Claire (2002). Literature and national identity. in Loewenstein & Mueller 2002
 • McLynn, Frank (2007). Lionheart and Lackland: King Richard, King John and the Wars of Conquest. London: Vintage Books. ISBN 978-0-7126-9417-9.
 • Morris, Marc (2015). King John: Treachery and Tyranny in Medieval England: The Road to Magna Carta. New York: Pegasus Books.
 • Moss, V. D. (2007). The Norman Exchequer Rolls of King John. in Church 2007
 • Norgate, Kate (1887). England Under the Angevin Kings. Vol. 2. London: Macmillan. OCLC 373944.
  —— (1902). John Lackland. London: Macmillan. OCLC 1374257.
 • Painter, Sidney (2020) [1949]. The Reign of King John. Johns Hopkins University Press.
 • Poole, Stephen (1993). From Domesday Book to Magna Carta 1087–1216. Oxford University Press. ISBN 0-19-285287-6.
 • Potter, Lois (1998). Playing Robin Hood: the Legend as Performance in Five Centuries. Cranbury, US: University of Delaware Press. ISBN 978-0-87413-663-0.
 • Power, Daniel (2007). King John and the Norman Aristocracy. in Church 2007
 • Ramsay, James Henry (1903). The Angevin Empire. London: Sonnenschein. OCLC 2919309.
 • Richardson, Douglas (2004). Plantagenet Ancestry: a Study in Colonial and Medieval Families. Salt Lake City: Genealogical Publishing. ISBN 978-0-8063-1750-2.
 • Rowlands, Ifor W. (2007). King John and Wales. in Church 2007
 • Scott, Walter (1998). Ivanhoe. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-0573-6.
 • Seel, Graham E. (2012). King John: An Underrated King. London: Anthem Press. ISBN 978-0-8572-8518-8.
 • Stenton, Doris Mary (1976). English Society in the Early Middle Ages (1066–1307). Harmondsworth, UK: Penguin. ISBN 0-14-020252-8.
 • Tulloch, Graham (1988). Historical Notes. in Scott 1998
 • Turner, Ralph V. (2009). King John: England's Evil King?. Stroud, UK: History Press. ISBN 978-0-7524-4850-3.
 • Vincent, Nicholas (2007). Isabella of Angoulême: John's Jezebel. in Church 2007
 • Warren, W. Lewis (1991). King John. London: Methuen. ISBN 0-413-45520-3.
ก่อนหน้า พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ ถัดไป
พระเจ้าริชาร์ดที่ 1    
พระมหากษัตริย์อังกฤษ
(ราชวงศ์แพลนแทเจเนต)

(ค.ศ. 1199ค.ศ. 1216)
  พระเจ้าเฮนรีที่ 3