พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 แห่งอังกฤษ

พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 (อังกฤษเก่า: Æþelræd) (ราว ค.ศ. 968 - 23 เมษายน ค.ศ. 1016) เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์เวสเซกซ์ของราชอาณาจักรอังกฤษ

พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2
พระเจ้าแอเธลเรดในพงศาวดารอะบิงดอน
กษัตริย์แห่งชนอังกฤษ
ครองราชย์ครั้งที่ 118 มีนาคม ค.ศ. 978 – ค.ศ. 1013
ก่อนหน้าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี
ถัดไปพระเจ้าสเวน ฟอร์กเบียร์ด
ครองราชย์ครั้งที่ 2ค.ศ. 1014 – 23 เมษายน ค.ศ. 1016
ก่อนหน้าพระเจ้าสเวน ฟอร์กเบียร์ด
ถัดไปพระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 2 แห่งอังกฤษ
พระราชสมภพประมาณ ค.ศ. 966
สวรรคต23 เมษายน ค.ศ. 1016 (พระชนมายุประมาณ 50 พรรษา)
ลอนดอน ราชอาณาจักรอังกฤษ
ฝังพระบรมศพอาสนวิหารนักบุญเปาโลเดิม ลอนดอน ปัจจุบันพระศพสูญหาย
ชายา
พระราชบุตร
ราชวงศ์เวสเซกซ์
พระราชบิดาพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ
พระราชมารดาเอลฟธรีธ

พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 เสด็จพระราชสมภพเมื่อราว ค.ศ. 968 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ และพระนางเอลฟรีดา ทรงอภิเษกสมรสครั้งแรกกับเอลฟ์จิฟูแห่งยอร์กและต่อมาเอ็มมาแห่งนอร์มังดี ทรงราชย์ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 978 จนถูกขับลงจากราชบัลลังก์ในปี ค.ศ. 1013 แต่ทรงชิงราชบัลลังก์กลับมาได้ในปีต่อมา และครองราชย์จวบจนเสด็จสวรรคตในวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1016 เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระองค์คือการต่อสู้กับชาวไวกิงที่มารุกรานอังกฤษ

ดูเพิ่ม แก้

ก่อนหน้า พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 แห่งอังกฤษ ถัดไป
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี    
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
(ราชวงศ์เวสเซกซ์)

(ค.ศ. 978 – ค.ศ. 1013)
  พระเจ้าสเวน ฟอร์กเบียร์ด
พระเจ้าสเวน ฟอร์กเบียร์ด    
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
(ราชวงศ์เวสเซกซ์)

(ค.ศ. 1014 – ค.ศ. 1016)
  พระเจ้าเอ็ดมันด์ผู้ทนทาน