พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 แห่งอังกฤษ

สมเด็จพระเจ้าเอเธล์เรดที่ 2 แห่งอังกฤษ (อังกฤษ: Ethelred II หรือ Ethelred the Unready หรือ Aethelred the Unready) (ราว ค.ศ. 968- 23 มิถุนายน ค.ศ. 1016) เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์เวสเซ็กซ์ของราชอาณาจักรอังกฤษ

พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 แห่งอังกฤษ
EthelUn.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าเอเธล์เรดที่ 2 แห่งอังกฤษ
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งชนอังกฤษ
ราชวงศ์ เวสเซ็กซ์
ครองราชย์ 18 มีนาคม ค.ศ. 978- ค.ศ. 1013
ค.ศ. 1014-23 มิถุนายน ค.ศ. 1016
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้สารภาพ
สมเด็จพระเจ้าสเวน ฟอร์คเบียร์ด
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 2 แห่งอังกฤษ
สมเด็จพระเจ้าสเวน ฟอร์คเบียร์ด
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ราว ค.ศ. 968
สวรรคต 23 มิถุนายน ค.ศ. 1016
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์แห่งอังกฤษ
พระราชมารดา เอลฟรีดา สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
พระอัครมเหสี เอลจิฟู
เอ็มมาแห่งนอร์มังดี สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
พระราชบุตร สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้สารภาพ

พระเจ้าเอเธล์เรดที่ 2 เสด็จพระราชสมภพเมื่อราว ค.ศ. 968 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์แห่งอังกฤษ และ เอลฟรีดา สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ (Ælfthryth) ทรงเสกสมรสกับเอลจิฟูและต่อมาเอ็มมาแห่งนอร์มังดี สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ และทรงราชย์ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 978 ถึงปี ค.ศ. 1013 และจากปี ค.ศ. 1014 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1016 เหตุการณ์สำคัญส่วนใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์คือการต่อสู้กับไวกิงที่มารุกรานอังกฤษ

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 แห่งอังกฤษ ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้พลีชีพ    
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
(ราชวงศ์เวสเซ็กซ์)

(ค.ศ. 978ค.ศ. 1013)
  สมเด็จพระเจ้าสเวน ฟอร์คเบียร์ด
สมเด็จพระเจ้าสเวน ฟอร์คเบียร์ด    
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
(ราชวงศ์เวสเซ็กซ์)

(ค.ศ. 1014ค.ศ. 1016)
  สมเด็จพระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 2