พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี (อังกฤษ: Edward the Martyr หรือ Eadweard II หรือ St Edward the Martyr) (ราว ค.ศ. 962 - 18 มีนาคม ค.ศ. 978 ) เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์เวสเซกซ์ของราชอาณาจักรอังกฤษ

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขีใน "ม้วนวงศ์วานของกษัตริย์แห่งอังกฤษ" ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14
กษัตริย์แห่งชนอังกฤษ
ครองราชย์8 กรกฎาคม ค.ศ. 975 – 18 มีนาคม ค.ศ. 978
ก่อนหน้าพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ
ถัดไปพระเจ้าแอเธลเรดที่ 2
พระราชสมภพปรมาณ ค.ศ. 962
สวรรคต18 มีนาคม ค.ศ. 978 (พระชนมายุ 15-16 พรรษา)
ปราสาทคอร์ฟ ดอร์เซต ราชอาณาจักรอังกฤษ
ฝังพระบรมศพแวร์แฮม ดอร์เซต ต่อมา ชาฟท์สบรี และ วอคกิ้ง
ราชวงศ์เวสเซกซ์
พระราชบิดาพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ
พระราชมารดาเอเธลฟรีด หรือ วูลฟธริธ
นักบุญเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี
นิกายโรมันคาทอลิก
ออร์ทอดอกซ์
แองกลิคัน
เป็นนักบุญ1001
วันฉลอง18 มีนาคม
สัญลักษณ์คนสวมมงกุฏและเสื้อคลุมอย่างกษัตริย์, คนถือกริช, ถ้วย, มีเหยี่ยวเกาะ, คธา หรือ ดาบ

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขีเสด็จพระราชสมภพเมื่อราว ค.ศ. 962 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ แต่พระมารดาของพระองค์ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ซึ่งอาจจะเป็นพระชายาพระองค์แรก เอเธลฟรีด หรือวูลฟธริธ พระชายาพระองค์ที่สอง ทรงราชย์ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 975 จนกระทั่งถูกลอบปลงพระชนม์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 978 ที่ปราสาทคอร์ฟ มลฑลดอร์เซต ในประเทศอังกฤษ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์โตในพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ แต่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาท เมื่อพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบเสด็จสวรรคตก็เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้สนับสนุนสนุนพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด และพระราชอนุชาต่างมารดาแอเธลเรด ซึ่งเป็นพระราชโอรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของพระเจ้าเอ็ดการ์ แต่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดก็ทรงได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ และได้ประกอบพิธีราชาภิเษกโดยอัครมุขนายกดันสตันแห่งแคนเทอร์เบอรี และออสวอลด์ อัครมุขนายกแห่งยอร์ก ผู้สนับสนุนหลักของพระองค์

รัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยที่สั้นที่เป็นช่วงเวลาเพียงไม่ถึงสามปีที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งของผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์จากหลายฝ่าย พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงถูกปลงพระชนม์ที่ปราสาทคอร์ฟในมลฑลดอร์เซต โดยข้าราชบริพารของพระราชมารดาเลี้ยงสมเด็จพระราชินีเอลฟ์ธรีธ (พระมเหสีพระองค์ที่สองหรือสามของพระเจ้าเอ็ดการ์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 978 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงได้รับพระราชสมญาว่า "มรณสักขี" (Martyr) เพราะการสวรรคตของพระองค์เป็นการสวรรคตที่ทารุณ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงได้รับการสถาปนาให้เป็น นักบุญ เพียง 23 ปีหลังจากการเสด็จสวรรคต จากนั้นก็มีการก่อตั้งลัทธิบูชาของพระองค์กันที่ชาฟท์สบรีแอบบีย์ที่พระศพถูกย้ายมาฝังเมื่อปี ค.ศ. 980 กล่าวกันว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายครั้งที่หลุมฝังพระศพของพระองค์รวมทั้งคนเป็นโรคเรื้อนที่หายหรือคนตาบอดที่หายตาบอด[1] พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ โรมันคาทอลิกและแองกลิคัน

อ้างอิง

แก้
  1. Serfes, Nektarios, The Life Of Among The Saints Edward The Martyr, King Of England, Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-18, สืบค้นเมื่อ 2007-09-26

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี ถัดไป
พระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ    
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
(ราชวงศ์เวสเซกซ์)

(ค.ศ. 975 – ค.ศ. 978)
  พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2