รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวมแก้ไข

 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดหนองคายเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหนองคาย)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเทสรังสี)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตท่าบ่อ)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเบญจพิทย์)

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคายแบ่งตามสังกัดแก้ไข

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดหนองคายตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไข

 
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดหนองคาย

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดหนองคายแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายแก้ไข

จังหวัดหนองคายอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกวนวันวิทยา หนองคาย กวนวัน เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร พิสัยสรเดช กุดบง โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ปทุมเทวาภิบาล ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ท่าบ่อ โคกคอน ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย พิสัยสรเดช จุมพล โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซิมพิทยาคม เบญจพิทย์ เซิม โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ท่าบ่อ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนถ่อนวิทยา ท่าบ่อ บ้านถ่อน ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ท่าบ่อ กองนาง ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาดีพิทยาคม เบญจพิทย์ นาดี เฝ้าไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา พิสัยสรเดช นาหนัง โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ปทุมเทวาภิบาล สระใคร สระใคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปทุมเทวาภิบาล โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เบญจพิทย์ โพนแพง รัตนวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม พิสัยสรเดช วัดหลวง โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนฝางพิทยาคม หนองคาย บ้านฝาง สระใคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม เบญจพิทย์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม เทสรังสี พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพานพร้าว เทสรังสี พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เทสรังสี โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ พิสัยสรเดช เหล่าต่างคำ โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เทสรังสี หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เทสรังสี บ้านม่วง สังคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ เบญจพิทย์ วังหลวง เฝ้าไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร หนองคาย เวียงคุก เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสังคมวิทยา เทสรังสี แก้งไก่ สังคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม ท่าบ่อ หนองนาง ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ปทุมเทวาภิบาล หินโงม เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)