โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (อักษรย่อ: ป.ท.ค.) เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคายและเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารในปัจจุบันยังได้รับการปรับปรุงจนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่อาเซียน

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pathumthep Witthayakarn School
อักษรย่อ ป.ท.ค.,P.T.K
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ มารยาทดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย เป็นหัวใจของปทุมเทพวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
สถาปนา พ.ศ. 2457 (โรงเรียนหญิงล้วน)

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
(รวมโรงเรียนชายล้วนและโรงเรียนหญิงล้วน) (53 ปี 237 วัน)

ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา หนองคาย-บึงกาฬ
จำนวนนักเรียน 3,925 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
ลาว ภาษาลาว
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
สเปน ภาษาสเปน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม

สี          ชมพู-น้ำเงิน
เพลง เพลงมาร์ชปทุมเทพวิทยาคาร
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารแก้ไข

เดิมจังหวัดหนองคายมีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประจำจังหวัดชาย “หนองคายวิทยาคาร” และโรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” มีประวัติความเป็นมาพอสังเขป ดังนี้

 • พ.ศ. 2457 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศรีสุมังค์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย เป็นสถานที่เล่าเรียน มีนายน้อย บุญชัยศรี เป็นครูใหญ่ และนายสำราญ ภักดีนวล เป็นครูน้อย
 • พ.ศ. 2458 ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต) ได้รับแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งครูใหญ่ ได้ย้ายโรงเรียนมาอาศัย ศาลาโรงธรรมวัดศรีคุณเมือง เป็นที่เล่าเรียน
 • พ.ศ. 2460 ย้ายโรงเรียนมาอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศีรษะเกษ เป็นสถานที่เล่าเรียน และจัดการศึกษาถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2463 – 2464 กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดหนองคาย จึงย้ายมาทำการสอนที่อาคารหลังใหม่ จัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ. 2465 ย้ายสถานที่เล่าเรียนไปอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยาชั้นเดียว
 • พ.ศ. 2467 ได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อจึงได้ย้ายสถานที่มาเรียนที่ตึกใหม่นี้ตลอดมา
 • พ.ศ. 2472 นายอำไพ พลศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เริ่มจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น ต่อมาได้ขยายการจัดการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ
 • พ.ศ. 2503 นายสุชาติ สุขากันยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และ ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนกวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น
 • ในปี พ.ศ. 2505 มีนักเรียนชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) เป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2505 กระทรวงศึกษาธิการ ขยายพื้นที่ของสถานศึกษาให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจึงได้จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสนามบินหนองคาย แล้วให้ย้ายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้
 • โรงเรียนสตรีหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 โดยอำมาตย์เอก พระปทุมเทวาภิบาล ข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคายเป็นผู้ดำริให้จัดตั้งขึ้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษา 1 – ประถมศึกษา 3) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2473 ใช้อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคายปัจจุบันเป็นอาคารเรียน มีนักเรียน 119 คน นายจันทร์ แสนคำศรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูน้อย 2 คน คือ น.ส.อนงค์ สิริคันธานนท์ และ น.ส.เฉลิม นาทะทัต
 • พ.ศ. 2473 - 2474 นางมณี กมลสุทธิ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2474 นางลมโชย นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2484 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • พ.ศ. 2481 – 2490 นางสุดใจ ณ ลำปาง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2490 – 2490 นายอินทร์ ศิริมาศ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการครูใหญ่
 • พ.ศ. 2490 – 2505 นางอติพร แสงสิงแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2505 – 2507 นางสมร ท้วมชุมพร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2507 นางสวาท รัตนวราห ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงปี พ.ศ. 2510
 • ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนชายหนองคายวิทยาคาร และโรงเรียนสตรี ปทุมเทพรังสรรค์ เข้าด้วยกัน จัดการศึกษาเป็นแบบสหศึกษา และให้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร” แล้วย้ายมาอยู่ ณ บริเวณปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 45 ไร่ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารแก้ไข

ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
สมัยโรงเรียนชาย/หญิงล้วน
นายน้อย บุญชัยศรี
2457
ครูใหญ่
"
ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต)
2458-2472
ครูใหญ่
"
นายอำไพ พลศักดิ์
2472-2473
ครูใหญ่
"
นายจันทร์ แสนคำศรี
2473-2473
ครูใหญ่
"
นางมณี กมลสุทธิ
2473-2474
ครูใหญ่
"
นางลมโชย นาครทรรพ
2474-2481
ครูใหญ่
"
นางสุดใจ ณ ลำปาง
2481-2490
ครูใหญ่
"
นายอินทร์ ศิริมาศ
2490-2490
ครูใหญ่
"
นางอติพร แสงสิงแก้ว
2490-2505
ครูใหญ่
"
นางสมร ท้วมชุมพร
2505-2507
ครูใหญ่
"
นางสวาท รัตนวราห
2507-2510
ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่
1
นายเงิน  รัตนจันท
2510-2514
อาจารย์ใหญ่
2
นายวิเชียร  ชูประยูร
2514-2515
รก.อาจารย์ใหญ่
3
นายมงคล  สุวรรณพงศ์
2515-2516
อาจารย์ใหญ่
4
นายล้วน  วรนุช
2516-2519
อาจารย์ใหญ่
5
นายล้วน  วรนุช
2519-2527
ผู้อำนวยการ
6
นายวิลาศ  วีระสุโข
2527-2530
ผู้อำนวยการ
7
นายวิเชียร  ชูประยูร
2530-2535
ผู้อำนวยการ
8
นายพิน  ศรีอาจ
2535-2538
ผู้อำนวยการ
9
นายนิกร  จันทระ
2539-2546
ผู้อำนวยการ
10
ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
2546-2561
ผู้อำนวยการ
11
นายสมพงษ์ โสภิณ
2561-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ

อ้างอิงแก้ไข