สีชมพู

(เปลี่ยนทางจาก ชมพู)

สีชมพู เป็นสีที่เกิดจากการผสมสีแดงและสีขาว ในบางครั้งจะถูกกล่าวถึงในลักษณะสีแดงอ่อน สีชมพูมักจะถูกใช้ในการกล่าวถึงลักษณะของเด็กหญิง ซึ่งนิยมใช้ควบคู่กับ สีน้ำเงินหรือสีฟ้า ที่จะแสดงถึงเด็กชาย ในภาษาเหนือ เรียกสีชมพูว่า "จมออน" (จม-ออน)

สีชมพู
 
ผิวตราRose
About these coordinates     รหัสสี
Hex triplet#FFC0CB
sRGBB  (rgb)(255, 192, 203)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 25, 20, 0)
HSV       (h, s, v)(350°, 25%, 100%)
SourceHTML/CSS[1]
B: อยู่ในช่วง [0–255] (ไบต์)
H: อยู่ในช่วง [0–100] (ร้อย)

ศัพทมูลวิทยา

แก้

คำว่า "ชมพู" อาจมาจากภาษาสันสกฤต "ชมฺพุ" หมายถึง ต้นชมพู่ และชมพูทวีป (ทวีปที่เต็มไปด้วยต้นชมพู่) ทั้งนี้เนื่องจากดอกชมพู่นั้นมีสีชมพู หรือชมพูอมแดง ในภาษาอินโดนีเซีย ก็เรียกสีชมพูว่า จัมปู (jampu)

คำว่า "pink" (พิงก์) ในภาษาอังกฤษ เป็น สีที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในวรรณกรรมของวิลเลียม เชกสเปียร์ คำว่า pink ถูกใช้ในการกล่าวถึงสีของดอกไม้ Dianthus

การใช้งานและสัญลักษณ์

แก้

สีใกล้เคียง

แก้
  • สีปูนแห้ง
  • สีหงชาด
  • สีบานเย็น

สีชมพูต่าง ๆ

แก้
ชื่อภาษาไทย
HTML
name
R G B
Hex
ตัวอย่างสี
สีชมพู Pink FF C0 CB  
Lightpink FF B6 C1  
Palevioletred DB 70 93  
Hotpink FF 69 B4  
Deeppink FF 14 93  
Mediumvioletred C7 15 85  


อ้างอิง

แก้
  1. "W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords". W3.org. สืบค้นเมื่อ 2010-09-11.