ตำบลหนองกอมเกาะ

ตำบลในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

ตำบลหนองกอมเกาะ เป็นตำบลในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลมีชัย และได้แยกออกมาในปี พ.ศ. 2524 แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน

ตำบลหนองกอมเกาะ
อักษรไทยตำบลหนองกอมเกาะ
อักษรโรมันTambon Nong Kom Ko
จังหวัดหนองคาย
อำเภออำเภอเมืองหนองคาย
พื้นที่
 • ทั้งหมด26 ตร.กม. (10 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2551)
 • ทั้งหมด11,005 คน[1] คน
รหัสไปรษณีย์ 43000
รหัสภูมิศาสตร์430116
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อแก้ไข

 • ทิศเหนือ ตำบลมีชัยและตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลปะโคและตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ลักษณะภูมิประเทศแก้ไข

พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน ลักษณะพื้นดินเป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินร่วนปนลูกรัง สูงจากระดับน้ำทะเล 170 เมตร ริมตำบลมีหนองน้ำขนาดใหญ่ โดยน้ำจากหนองกอมเกาะเป็นน้ำผิวดินมีอนุภาคดินเหนียวลอยอยู่ และมีค่าความนำไฟฟ้าที่ 100 ms ประชากรมีไฟฟ้าและน้ำประปารวมถึงโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

เขตการปกครองแก้ไข

ตำบลหนองกอมเกาะแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านดอนดู่ (Ban Don Du)
 2. หมู่ที่ 2 บ้านนาไก่ (Ban Na Kai)
 3. หมู่ที่ 3 บ้านคุยนางขาว (Ban Khui Nang Khao)
 4. หมู่ที่ 4 บ้านนาเหลาทอง (Ban Na Lao Thong)
 5. หมู่ที่ 5 บ้านนาทา (Ban Na Tha)
 6. หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ (Ban Non That)
 7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น (Ban Nong Doen)
 8. หมู่ที่ 8 บ้านแจ้งสว่าง (Ban Chaeng Sawang)
 9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองกอมเกาะ (Ban Nong Kom Ko)
 10. หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม (Ban Nong Kham)
 11. หมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ (Ban Si Charoen)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

พื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

ประชากรแก้ไข

พื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีประชากร 1,652 คน และมีบ้าน 1,652 หลังคาเรือน ส่วนพื้นที่ตำบลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะมีประชากร 6,413 คน และมีบ้าน 1,871 หลังคาเรือน รวมทั้งตำบลมีประชากร 11,005 คน 3,623 หลังคาเรือน[1]

สถานศึกษาแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข