รายชื่อวัดในจังหวัดชลบุรี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดชลบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดชลบุรี แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย แก้

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในจังหวัดชลบุรี แก้

ฝ่ายมหายาน (จีนนิกาย) แก้

ฝ่ายเถรวาท แก้

วัดราษฎร์ในกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอเกาะสีชัง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบ่อทอง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุตนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบางละมุง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านบึง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอพนัสนิคม แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

  • วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) ตำบลวัดโบสถ์

วัดราษฎร์ในอำเภอพานทอง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองชลบุรี แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอศรีราชา แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์จีนนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอสัตหีบ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองใหญ่ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ดูเพิ่ม แก้