วัดบางพระวรวิหาร

วัดในจังหวัดชลบุรี

วัดบางพระวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา

วัดบางพระวรวิหาร
Map
ชื่อสามัญวัดบางพระวรวิหาร, วัดบางพระ
ที่ตั้งตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางพระตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้างพระอุโบสถและพระเจดีย์ ปัจจุบันพระอุโบสถหลังเดิมถูกรื้อไปและสร้างหลังใหม่ขึ้นมาแทนในตำแหน่งเดิม และสมัยพระครุวรกัณฑราจารย์ (บู๊ เจริญศรี) เป็นเจ้าอาวาส มีอาจารย์รูปหนึ่งในวัดเป็นผู้มีฝีมือในการก่อสร้าง ได้จัดทำกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถจากของเดิมที่เป็นไม้ พร้อมกับเปลี่ยนช่อฟ้าใบระกา และเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งหมด หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ พระเจดีย์ และ หอสวดมนต์[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอน[2]

การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ตามแบบของกรมศิลปากร เครื่องบนนั้นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้สนับสนุนเงินสร้าง พระอุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 21.40 เมตร สูงจากพื้นดินถึงอกไก่ 14.50 เมตร ก่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องบนประกอบด้วยไม้ตะเคียน ประตูหน้าต่างทำด้วยไม้สักทั้งแผ่นแกะสลักลวดลายและสร้างพระประธานเพิ่มขึ้น 1 องค์ ใหญ่กว่าพระประธานองค์เดิม มีกำแพงแก้ว และซุ้มเสมารอบบริเวณพระอุโบสถ สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2510[3] ปัจจุบันมี พระธรรมวชิราลังการ (เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี) เป็นเจ้าอาวาส

อ้างอิง แก้

  1. "วัดบางพระวรวิหาร". หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี.
  2. "วัดบางพระวรวิหาร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดบางพระวรวิหาร". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี.