ตำบลหนองปรือ สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ 5 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ