วัดช่องลมนาเกลือ

วัดช่องลมนาเกลือ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ ประมาณ 20 ไร่ พระครูอรรถธรรมสารี เป็นเจ้าอาวาส

วัดช่องลมนาเกลือ
แผนที่
ที่ตั้งตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดช่องลมนาเกลือ เดิมชื่อ วัดปากคลอง บ้างเรียก วัดสกัดหมู เล่ากันว่าเจ้าอธิการสาคะตะ เป็นมหาดเล็กที่ไม่อยากรับราชการ จึงลาออกมาบวช แล้วสร้างวัดขึ้น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำแดงเอี่ยม มารดาอำแดงเก็บ ถวายไว้ บุตรกับนายถึก อำแดงต่วน จีนฉวนและราษฎร มอบที่ดินถวายการสร้างวัด[1] ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2418 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2431 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อ พ.ศ. 2501[2]

อุโบสถหลังเก่าปลูกยกพื้นหลังคามุงจากมีสภาพทรุดโทรม จึงสร้างอุโบสถหลังใหม่ก่ออิฐ เสามะค่า หลังคามุงกระเบื้อง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2510 และมีพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ปูชนียวัตถุ เช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบพม่า[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดช่องลมนาเกลือ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดช่องลมนาเกลือ". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดช่องลมนาเกลือ".