วัดประชุมคงคา นามวัดที่ประชาชนนิเรียก วัดโรงโป๊ะ เจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. 2542 คือ พระครูพิพัฒนธรรมคุณ (จรินทร์ วิจิตตโก)

วัดประชุมคงคา
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติความเป็นมาของวัดจากการบอกเล่า วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเล ชาวบ้านมีอาชีพทำการประมง ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ไหนไม่มีใครทราบ วัดนี้มีบ่อน้ำจีด ชาวบ้านที่อยู่ตามชายทะเลได้มาตักเอาน้ำไปดื่มกิน จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดประชุมคงคา[1] วัดมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ[2]

อ้างอิง แก้

  1. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล. (ม.ป.ท.).  ประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่ม 2.  กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง.
  2. "วัดประชุมคงคา (โรงโป๊ะ)". เทศบาลตำบลบางละมุง.