วัดหนองปรือ (อำเภอบางละมุง)

วัดในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วัดหนองปรือ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา[1]

วัดหนองปรือ
แผนที่
ที่ตั้งตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหนองปรือสร้างขึ้นในเขตที่ราบลุ่มที่ปกคลุมไปด้วยต้นปรือหรือธูปฤาษี การเดินทางมาที่วัดในสมัยนั้นชาวบ้านจะต้องเดินผ่านทุ่งต้นปรือและหนองน้ำอันอุดมสมบูรณ์มาตลอดทาง ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2404[2] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2520 อุโบสถหลังแรกสร้างงโดยหลวงพ่อช้าง แต่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อ พ.ศ. 2557 ได้เผาทำลายอาคารพระปริยติธรรมที่ภายในสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง รวมทั้งโบราณวัตถุที่ท่านเจ้าอาวาสได้เก็บสะสมไว้ หลังจากเหตุเพลิงไหม้ ท่านเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างและบูรณะอาคารพระปริยติธรรมหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่า เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสนามสอบพระปริยัติธรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอีกมากมาย

วัดยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วัดหนองปรือ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยพระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ตั้งอยู่บริเวณภายในอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดหนองปรือ ชั้นล่างของอาคารแบ่งส่วนออกชัดเจนเป็น 2 ส่วน คือ ด้านหน้าเป็นห้องรับรอง ห้องพระ และมีตู้จัดแสดงพระพุทธรูป ส่วนด้านในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุที่ขุดพบเจอภายในบริเวณวัด เช่น ใบเสมาธรรมจักรหิน พิมพ์ไม้หล่อพระ เครื่องถ้วยชามสังคโลก ตาลปัตร พานทอง เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง เครื่องแก้ว เป็นต้น

วิหารหลวงพ่อช้าง แต่เดิมเป็นพระอุโบสถ (หลังเก่า) ลักษณะเป็นพระวิหารไม้ ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาเครื่องไม้ทรงไทยลดชั้น หน้าบันทั้งสองด้านเป็นปูนปั้นลายเครือเถามีคันทวยไม้ค้ำรับชายคา ท้ายวิหารมีฐานชุกชีปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจกมีอิทธิพลของศิลปะจีน พื้นปูด้วยหินอ่อนทั้งหมด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย มีพระอัครสาวกปูนปั้นประทับยืนพนมมืออยู่ทางด้านหน้า และมีรอยพระพุทธบาทสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2456 และประติมากรรมรูปเหมือนของหลวงพ่อช้าง[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดหนองปรีอ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดหนองปรือ". พระสังฆาธิการ.
  3. "วัดหนองปรือ". หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี.