วัดนาจอมเทียน

วัดในจังหวัดชลบุรี

วัดนาจอมเทียน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ตั้งวัด 55 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา

วัดนาจอมเทียน
แผนที่
ที่ตั้งตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดนาจอมเทียนเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2310 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2532[1]

อาคารและเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหลังเก่าซึ่งได้รับการบูรณะในสมัยปัจจุบัน เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ เมื่อยามออกศึกสงคราม และยังใช้เป็นที่ปลุกเสกอาวุธศาตราและเครื่องรางต่าง ๆ[2] อุโบสถหลังใหม่ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ศาลา กำแพง เมรุ หอระฆัง อาคารเรียนปริยัติธรรมของวัด และอาคารในวัดที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ ภายในวัดยังมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นเพราะพระองค์เสด็จผ่านหรือพำนักอยู่[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดนาจอมเทียน". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "บูรณะโบสถ์ไม้เก่าโบราณกว่า 200 ปีสมัย 'พระเจ้าตากสิน' แต่ยังขาดทุนทรัพย์". แนวหน้า.
  3. "วัดนาจอมเทียนพิธีอัญเชิญพระบรมรูป'สมเด็จพระเจ้าตากสิน'ประดิษฐานบนแท่นใหม่". แนวหน้า.