วัดถ้ำประทุน (จังหวัดชลบุรี)

วัดในจังหวัดชลบุรี

วัดถ้ำประทุน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นวัดป่าปฏิบัติในสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่ตั้งของวัดล้อมรอบไปด้วยภูเขา 3 ลูก ป่ารกชัฏ ปัจจุบันพระอธิการยุทธนา อคฺคยุทธโน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดถ้ำประทุน
แผนที่
ที่ตั้งตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดถ้ำประทุน แต่เดิมเรียกว่า วัดตรอกซุง หรือ วัดตรอกแซง ตามชื่อหมู่บ้านเก่าซึ่งปัจจุบันไม่มีหมู่บ้านนี้แล้ว เมื่อแรกสร้าง มีเพียงกุฏิเล็ก ๆ ชื่อวัดในปัจจุบันเป็นชื่อเรียกของคนในพื้นที่ด้วยหลังคาวัดมีลักษณะคล้ายหลังคาเรือ ซึ่งในภาษาไทยเรียกว่าประทุน เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นชื่อปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์อุโบสถ เกิดขึ้นจากนิมิตของหลวงปู่อ่อนศรี เห็นรัศมีแปล่งแสงเสด็จลอยอยู่บริเวณรอบ ๆ ท่านจึงตระหนักได้ว่าสถานที่นี้คือสถานที่ที่เคยมีพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้ริเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 พระมหาเจดีย์อุโบสถมีลักษณะเป็น 8 เหลี่ยม มีความสูงจากพื้นถึงยอด 49.99 เมตร มีทั้งหมด 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 2 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชมอบให้ และชั้น 1 เป็นอุโบสถประดิษฐานพระประธาน[1] ยอดเจดีย์มีลักษณะคล้ายรูปทรงคล้ายพระธาตุพนม ภายในตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัย มีพระพุทธชินสีห์จำลองประดิษฐานเป็นพระประธาน และมีพระพุทธรูปหลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโรและอัฐิของท่านอยู่ด้วย[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดถ้ำประทุน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง ชลบุรี". ทัวร์วัดไทย.
  2. "แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านบึง". สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี.