ตำบลท่าข้าม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ตำบลท่าข้าม สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ 13 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ

หรืออาจหมายถึง