วัดเขาช่องลม (จังหวัดชลบุรี)

วัดในจังหวัดชลบุรี

วัดเขาช่องลม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 45 ไร่

วัดเขาช่องลม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเขาช่องลมสร้างเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 โดยนายเชาวน์ จิตต์อารีย์ ได้ถวายที่ดินแก่พระอธิการเหลือ ปัญญฺวโร (เจ้าอาวาสรูปแรก) ซึ่งขณะนั้นได้เดินธุดงค์มาปฏิบัติธรรมบริเวณนี้ ต่อมาได้สร้างเสนาสนะขึ้น และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2522 และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ 2526 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2532[1] ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอน

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้
  • พระครูพิพิธศาสนการ (เหลือ ปญฺญาวโร) เจ้าอาวาสรูปที่ 1 (พ.ศ.---- ถึง พ.ศ. 2561)
  • พระครูปลัดวัณณวัฒน์ (เลขนาวิน) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน)

อ้างอิง

แก้
  1. "รายงานทะเบียนวัดจังหวัดชลบุรี". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.